Nakkeplager og trening

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Kroniske plager etter nakkesleng medfører redusert bevegelsesprestasjon som utslag og hastighet av nakkebevegelser. Personer med kroniske nakkeplager er også rapportert å ha ujevne og irregulære nakkebevegelser.

Målsetting

Formålet med studiene var å undersøke bevegelseskinematikk av enkle nakke- og hodebevegelser samt å sammenligne prestasjonen hos personer med og uten kroniske plager etter nakkesleng. Det var også et formål å undersøke mulige underliggende fysiologiske mekanismer for variasjon i bevegelsesprestasjon, som muskelfibertypesammensetning og muskelaktiveringsmønstre.

Design, metode, materiale

Tre separate studier ble gjennomført. Studie 1 var en tverrsnittsundersøkelse der fibertypesammensetningen i musklene scalenus medius, splenius, sternocleidomastoideus, trapezius og vastus lateralis ble målt på muskelsnitt ved immunhistokjemi av tolv presumptivt friske mennesker. I studie 2 ble det undersøkt om rykkethet i hodebevegelser var relatert til bevegelseshastighet. Store og små hodebevegelser i sagittalplanet ble gjennomført i ulike hastigheter av 26 friske voksne menn og kvinner og registrert med en tredimensjonal posisjonssensor. I studie 3 ble det gjennomført en kasus-kontrollstudie med et lignende eksperimentelt oppsett hvor bevegelseskinematikk og elektromyografisk aktivitet i hals- og nakkemuskler ble sammenlignet mellom 15 voksne personer med- og 15 personer uten langvarige nakkeplager.

Gjennomføring

De tre gjennomførte studiene tok andre retninger enn den opprinnelige planen. Blant annet var det faglig metodiske utfordringer å kvantifisere sentrale variabler for de originale studiene –bevegelsjevnhet/rykkethet samt elektromyografi. Dette arbeidet ledet oss til å undersøke noen bakenforliggende forhold ved bevegelsesjevnhet som var viktig å belyse før en eventuell behandlingsstudie skulle kunne gjennomføres. De nye studiene avdekket faglig spennende og ukjente forhold ved bevegelsesjevnhet som ikke hadde vært systematisk undersøkt tidligere.

Resultater

Prestasjon i nakke- og hodebevegelser påvirkes sterkt av kroniske nakkeplager, men forskjellene mellom personer med og uten plager ser ikke ut til å være forårsaket av endring i muskelfibertypesammensetning. Muskelaktiveringen hos personer med nakkeplager synes å være redusert og fører til mindre bevegelseshastighet og derfor mer ujevne bevegelser. For en gitt hastighet og utslag gjennomføres imidlertid nakkebevegelsene like jevnt.

Samarbeidspartnere

Nina Vøllestad, Professor, Universitetet i Oslo (UiO) Eva Sigrid Bakke, M.Sci. UiO. Knut Liestøl, Professor, UiO Kristian Gundersen, Professor, UiO Jan Mæhlen, Professor, UiO og Oslo universitetssykehus Gunnar Sandbæk, førsteamanuensis, UiO og Oslo uus. Stian R. Engen, Mastergradsstudent, UiO.

Videre planer

Alle studienes resultater er presentert ved nasjonale og internasjonale konferanser.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Studiene har vært organisert og gjennomført ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Vikne H (2014) Kinematics of unconstrained head movements in health and chronic neck pain -Influence of muscle physiology and muscle activation patterns. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-549-2

Artikler:
Vikne H, Bakke ES, Liestøl K, Engen SR & Vøllestad N (2013) “Muscle activity and head kinematics in unconstrained movements in subjects with chronic neck pain; cervical motor dysfunction or low exertion motor output?” BMC Musculoskelet Disord, årg. 14, nr. 314.
doi: 10.1186/1471-2474-14-314.

Vikne H, Bakke ES, Liestøl K, Sandbæk G & Vøllestad N (2013) “The smoothness of unconstrained head movements is velocity-dependent” Hum Mov Sci, årg. 32, nr. 4, s. 540-54.
doi: 10.1016/j.humov.2012.12.013.

Vikne H, Gundersen K, Liestøl K, Mæhlen J & Vøllestad N (2012) “Intermuscular relationship of human muscle fiber type proportions: slow leg muscles predict slow neck muscles” Muscle Nerve, årg. 45, nr. 4, s. 527-35.
doi: 10.1002/mus.22315.

Sluttrapport/artikler (pdf)

1704_Vikne_materie.pdf
HMS_2013.pdf
BMC_2013_HV.pdf
MN_2012.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Vikne H (2014) Kinematics of unconstrained head movements in health and chronic neck pain -Influence of muscle physiology and muscle activation patterns. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-549-2

Artikler:
Vikne H, Bakke ES, Liestøl K, Engen SR & Vøllestad N (2013) “Muscle activity and head kinematics in unconstrained movements in subjects with chronic neck pain; cervical motor dysfunction or low exertion motor output?” BMC Musculoskelet Disord, årg. 14, nr. 314.
doi: 10.1186/1471-2474-14-314.

Vikne H, Bakke ES, Liestøl K, Sandbæk G & Vøllestad N (2013) “The smoothness of unconstrained head movements is velocity-dependent” Hum Mov Sci, årg. 32, nr. 4, s. 540-54.
doi: 10.1016/j.humov.2012.12.013.

Vikne H, Gundersen K, Liestøl K, Mæhlen J & Vøllestad N (2012) “Intermuscular relationship of human muscle fiber type proportions: slow leg muscles predict slow neck muscles” Muscle Nerve, årg. 45, nr. 4, s. 527-35.
doi: 10.1002/mus.22315.

Prosjektleder/forsker

Harald Vikne

Hovedveileder

Nina K. Vøllestad

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Nakkeplager og trening
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for helse og samf.
Beløp Bevilget
2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000
Startdato
01.04.2006
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet