Når det klør og pusten er tung – kontakt oss, både gammel og ung

Søknadssammendrag

Under koronaperioden har Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) opplevd mange henvendelser fra personer med astma, kols, allergi, eksem og overfølsomhet. NAAFs rådgivningstjeneste og likepersoner blir kontaktet med spørsmål om korona relatert til egen eller pårørendes diagnose. Som et bidrag til å imøtekomme det økte behovet for å snakke med andre, og som gjerne er i lignende situasjon, ønsker NAAF å tilrettelegge for at likepersoner og de som oppsøker likepersoner skal kunne komme i kontakt med hverandre på best mulig måte.

Ofte ønsker personer som er i jobb og går på skole å strukturere hverdagen, og da også å kunne legge inni kalenderen «timen» for å snakke med likeperson. Likepersoner ønsker å avsette tid til likepersonarbeidet. Gjennom dette pilotprosjektet vil vi utvikle en app for likepersonsarbeidet i NAAF.

I appen vil likepersoner presenteres med diagnoseområde og tidspunkt for når de kan gjennomføre samtaler. Her kan de som ønsker kontakt med likepersoner booke tid og samtale med riktig likeperson.

Det er personer som har behov for å snakke med en likeperson som blir brukere/deltagere og likepersonene som bemanner tjenesten. Likepersoner er med i prosjektgruppen og det legges vekt på brukerperspektivet i avgjørelsen av appens funksjoner. Vi blir også å hente inspirasjon fra andre apper. Prosjektgruppen vil starte planleggingen i uke 45/2020. Planlagt lansering vil være i uke 11/2021.

En app vil bidra til at likepersonarbeidet blir effektivisert og det blir lettere å komme i kontakt med likepersoner. Dette vil føre til at flere bruker likepersontjenesten. Likepersonene vil kunne oppleve at likepersonsarbeidet er mer gjennomførbart, mindre logistikkmessig krevende og at tjenesten er viktig. De som får hjelp av likepersoner vil kunne føle seg mindre ensomme og at de mestrer sin hverdag bedre. Dette kan igjen føre til færre henvendelser til helsevesen og mindre fravær fra skole og jobb.

Prosjektleder/forsker

Anne-Kari Isaksen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Når det klør og pusten er tung – kontakt oss, både gammel og ung
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 657.500
Startdato
10.09.2020