Når et barn får kreft – en podkast av Barnekreftforeningen

Søknadssammendrag

Barnekreftforeningen ønsker å utarbeide og publisere en podcastserie på 10 episoder à 45 minutter, som tar for seg ulike temaer innenfor Barnekreft. I hver episode lar vi noen som har opplevd Barnekreft selv eller tett på seg, fortelle sin historie tilknyttet et gitt tema. Det viktige er å vise at det er ekte mennesker med ekte historier. Tilknyttet enkelte temaer drar vi inn kvalifisert fagpersonell for å besvare spørsmål eller være med å reflektere omkring emnet.

Hvert år får ca. 200 barn kreft. 86 prosent av alle barn som får kreft, overlever. Takket være medisinske fremskritt med nyere og bedre behandlingsmetoder, lever nå stadig flere barn lange liv etter endt kreftbehandling. Per i dag er det 5600 barnekreftoverlevere på landsbasis. Rundt 70 % av de som overlever kreft som barn, lever med seneffekter av varierende grad.

Hvert eneste ett av de barna som diagnostiseres med, behandles for, dør av, eller overlever Barnekreft, lever med mennesker rundt som bryr seg om dem. Alle har foresatte. Mange har søsken. Flere har besteforeldre, tanter, onkler, søskenbarn, bestevenner. Alle disse er direkte berørt når et barn får en alvorlig sykdom.

Nærmiljøet rundt familien påvirkes også ved at barnebarnet, eleven, fotballspilleren, barnehagebarnet eller lekekameraten plutselig blir veldig syk. Det er mange bekymringer, undringer og usikkerheter knyttet til hva som skjer med barnet og familien, hva som kan skje og hvordan man best forholder seg til dem.

Barnekreftforeningen ønsker å fortelle historier om barnekreft. På denne måten kan vi tette informasjonsgapet, gi kvalitetssikret informasjon og personlige historier som forteller om håp, glede, styrke og mot.

Målsetting for prosjektet:
1) Lage en podcastserie om temaer tilknyttet barnekreft.
2) Få 30.000 unike lyttere det første året.
3) Gjennom dette bidra til kunnskap, forståelse og fellesskapsfølelse hos familier og nettverk berørt av barnekreft.

Prosjektleder

Tonje Randisdatter Tunstad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Når et barn får kreft – en podkast av Barnekreftforeningen
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 560.000
Startdato
21.02.2022