Når foreldre går i delingsfella

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Et stort antall norske foreldre deler bilder og sensitiv informasjon om barn i digitale diskusjonsfora, helse- og foreldreapper. Sporbare personopplysninger om sykdom, lærevansker eller sosiale utfordringer kan gi uante konsekvenser for barnet på kort og lengre sikt. Barn rapporterer selv at foreldre ofte deler uten samtykke og tross barnets protester. Fagfolk frykter at foreldredeling er den største årsaken til identitetstyveri innen 2030. Særlig problematisk kan eksponeringen være ved foreldrekonflikt eller når barn er utsatte og sårbare, som ved alvorlig sykdom.

Målsetting

Målet er å styrke kunnskap og veiledning til foreldre slik at barn får et bedre vern mot at sensitiv informasjon om dem blir liggende ute på nettet.

Målgruppe

Foreldre og omsorgspersoner, beslutningstagere og fagmiljøer som jobber med barn og unge, samt foreldrestøttende tiltak innen nettvett og mediebruk.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Dette er en kvalitativ kartlegging som skal munne ut i en rapport som vil foreslå konkrete tiltak som styrker kunnskap og veiledning til foreldre slik at barn får et bedre vern mot at sensitiv informasjon om dem blir liggende ute på nettet. Rapporten vil belyse hvilke krav som bør stilles til de ulike aktørene som drifter helse- og foreldreapper, diskusjonsfora i sosiale medier mm. for bedre ivaretakelse av barns integritet og personvern. Det vil lages en filmsnutt for sosiale medier rettet mot foreldre og omsorgspersoner, for å skape refleksjon og offentlig debatt om temaet. Vi vil intervjue rundt 50 barn og unge i alderen fra 12-18 år som vil formidle sine synspunkter på foreldredeling. Vi vil også rekruttere 10-20 foreldre som selv deler jevnlig i sosiale medier, samt relevante fagmiljøer som Datatilsynet, Medietilsynet, Slettmeg.no, barne- og ungdomsklinikker, BUP, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Vi vil undersøke om barn og unge med helserelaterte utfordringer er særlig utsatt for eller sårbare for foreldredeling.

Fremdriftsplan

8/21: Ansette prosjektleder, innspillsmøte med referansegruppen 9/21: Litteraturstudie 10-11/21: Utvikle intervjuguide, starte rekruttering av informanter og fokusgrupper 11/21-2/22: Gjennomføre intervjuer med bistand fra prosjektgruppen 1-5/22: Systematisering og analyse av data, utarbeide rapport 5/22: Referansegruppen gir innspill på førsteutkast 5/22: Produksjon av filmsnutt basert på hovedfunn 6/22: Lansering av rapport og formidlingsfilm

Prosjektleder/forsker

Silje Berggrav

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Når foreldre går i delingsfella
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Silje Berggrav
Beløp Bevilget
2021: kr 620 000
Startdato
01.08.2021
Sluttdato
31.08.2023
Status
Under gjennomføring