Når språket lar vente på seg

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Mellom 5 og 7% av alle barn har en eller annen form for språkvanske når de vokser opp. Språkforskere regner med at så mange som 30.000 norske førskolebarn sliter med det som kalles forsinket språkutvikling. Om lag seks prosent har det som kalles spesifikke språkproblemer. Dette er barn som ikke utvikler talespråk som forventet, til tross for at de ellers har gode evner.

 

I filmen ”Finner ikke ord” følger vi Simen, Linnea og Markus som alle har diagnosen spesifikke språkvansker. For dem betyr dette at det ofte er vanskelig å finne ord og at kommunikasjon både med venner og familie blir vanskelig. De misforstår og blir ofte misforstått. I tillegg supplerer Fanny Platou som fagperson og bygger opp under det familiene formidler.

 

Intensjonen med prosjektet har vært å gi et innblikk i hva det vil si å leve som familier med barn med spesifikke språkvansker. Filmen skal være et tiltak for å skape en lettere hverdag for andre familier som har barn som sliter med språket og øke sjansene for riktig diagnostisering og behandling.

 

Prosjektet ble gjennomført uten vesentlige problemer eller uforutsette utfordringer, og må betegnes som vellykket. Det er for tidlig å si noe bastant om måloppnåelse, men det er god grunn til å anta at prosjektets målsetninger vil bli innfridd. Flere har respondert på at dette er en nyttig film som vil bli tatt i bruk. Tilbakemeldingene tyder også på at dette kan være et av mange tiltak som kan bidra til å øke sjansene for forståelse og best mulig tilrettelegging/opplæring/undervising.

 

Filmen blir i disse dager ferdigstilt med cover og kopier blir lagt ut for distribusjon og salg av Foreldreforeningen for barn med språkvansker (en del av Afasiforbundet i Norge).

Prosjektleder/forsker

Sveinung Wiig Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Når språket lar vente på seg
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Produksjonsselskapet Communicare
Beløp Bevilget
2007: kr 434 000
Startdato
01.05.2007
Sluttdato
31.03.2008
Status
Avsluttet