Narvik Rideskole – ridekurs for eldre

Søknadssammendrag

Vi ønsker å etablere en møteplass for eldre, med meningsfylte aktiviteter på Narvik rideskole.

Målsettingen med tiltaket er å øke sosial deltakelse og å fremme fysisk aktivitet.

Målgruppen er eldre over 65 år som bor hjemme. Målgruppen inkluderer funksjonshemming, fysisk og psykisk.

For å nå flest mulig, tilbyr vi 4 hest-/ridekurs for eldre med individuell tilpasning til hver enkelt deltaker:

 • Omvisning i på rideskolen: Bli kjent med hestene og opplæring i sikkerhetsrutiner i stallen.
 • Stell av hest: Strigle hester med ulike børster, stelle mane og hale, rengjøre hover.
 • Bakkearbeid: Hente hest i luftegård eller på beite. Leie hest på ridebanen, lære å stoppe, gå gjennom løype, etc.
 • Tur-ridning: På en etablert ridesti som ligger fint til i vakker natur, langs en elv.
 • Ridning i ridehall: Ridning tilpasses funksjonsnivå og ønsker.
 • Stallarbeid: Gi høy og vann til hestene. Møkke og koste i stallen.
 • Gårdsarbeid: Kanskje vil noen hjelpe til med å reparere gjerder, ol.
 • Noen deltakere vil kanskje bare kose og prate med hesten.

Tidsplan: Utvikling av tiltak, markedsføring og rekruttering: juni-august 2021. Aktivitetsperioden for målgruppen er august 2021 til juni 2022.
Forventet resultat:

 • Øke deltakernes fysiske aktivitetsnivå og sosial deltakelse
 • Alle vil få brukt seg fysisk ut ifra sine individuelle forutsetninger, og opplevelse mestring
 • Rideskolen er en sosial arena på tvers av generasjoner, som de eldre vil bli en del av.
 • Hesteaktivitet vil for mange være en ny aktivitet og vi ønsker er å utvide eldres terskel for nye opplevelser
 • Rideskolen vil øke sin kunnskap om eldre som målgruppe for hesteaktiviteter og dele dette med andre rideskoler i landet
Prosjektleder/forsker

Vera Aspeslett

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Narvik Rideskole – ridekurs for eldre
Organisasjon
Hest og Helse
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
18.05.2021