Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere

Bare dager etter at landet stengte ned i mars 2020 var audiografene operative på en egen krisetelefon.

Da pandemien stengte landet hadde mange hørselshemmede behov for å få svar på sine spørsmål om hørsel og høreapparat. Dermed ble det satt opp en egen krisetelefon. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– Kort fortalt har vi gjort spisskompetanse innen hørsel lett tilgjengelig, forteller prosjektleder Håvard Ottemo Paulsen.

Kort tid etter at Norge stengte ned i mars 2020 ble mange audiografer bermittert eller fikk svært begrenset drift. Men behovet for audiografenes kompetanse var tvert i mot økende.

Svarer på alt om hørsel

Løsningen ble å opprette en gratistelefon for alle som har spørsmål knyttet til hørsel. Allerede 15. mars 2020 var telefonen med nummer 4000 5051 operativ.

– Som audiografer kan vi besvare alle typer spørsmål knyttet hørsel. I utgangspunktet er vi ikke lett å få tak i all den tid vi mesteparten av tiden er opptatt med pasienter som ansatte på sykehus og hos privat ØNH-praksis. Samtidig er informasjonsbehovet til spesielt høreapparatbrukere stort. Ofte er det banale feil eller oppfatninger som gjør at høreapparatene ikke er i bruk, og konsekvensen av dette er store både personlig og samfunnsøkonomisk, sier Paulsen.

Gjennom den nasjonale krisetelefonen gir audiografene lett og rask informasjon som gir en økt bruk av høreapparater, både i form av hjelp til å ta dem i bruk, men også i form av å råde folk til å oppsøke hjelp. Telefonen er også åpen for pårørende eller de som jobber med mennesker med nedsatt hørsel.

Stans i konsultasjon og rehabilitering

Den første perioden av pandemien var det så mye som 11.000 uteblitte konsultasjoner hos audiografer i uken. Også hørselsrehabiliteringen stoppet opp. Likevel tok det tid å få opp aktiviteten på telefonen, fordi tilbudet var ukjent for mange. I starten var derfor markedsføring gjennom blant annet sykehus og Hørselshemmedes Landsforbund en prioritert oppgave.

Tilbakemeldingene fra brukerne tyder imidlertid på at prosjektet har vært en suksess.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger. Det er umulig å erstatte fysiske besøk hos audiograf med en telefon, men det har gitt mange gode svar og hjelp til selvhjelp, sier Paulsen.

Avgjørende med prosjektstøtte

Prosjektet fikk støttet gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien, som Stiftelsen Dam startet i mars 2020. Paulsen sier prosjektstøtten har vært viktig.

– Uten prosjektstøtten hadde ikke vært mulig å opprette 4000 5051. Vi er svært ydmyke og glade for den mobiliseringen stiftelsen gjorde i starten av utbruddet, sier han.


Sluttrapportsammendrag

Det er gjort en relativt enkel evaluering av en relativ enkel tjeneste. Målet var en nasjonal hørselstelefon som kunne besvare alle mulige henvendelser, og det ble etablert. Denne ble markedsført via Facebook og HLF, men fikk ikke den responsen vi hadde forventet. Dermed gikk vi på klinikkene og ba de formidle telefonnummeret. Dette har vi en hypotese om at de ikke gjorde, men den klinikken som aktivt gjorde dette genererte mange telefoner.


Søknadssammendrag

Per 15.04.2020 er krisetelefonen 400 05 051 for hørselshemmede oppe og går, hvor erfarne audiografer besvarer spørsmål.

Krisetelefonen for hørselshemmede har som hovedformål å tilby veiledning via telefon med hovedvekt på å hjelpe folk med å bruke sine høreapparater. Telefonen er bemannet av audiografer fra hele landet gir veiledning til høreapparatbrukere, pårørende og annet helsepersonell.

Årlig gis det ut cirka 100.000 høreapparater til en kostnad av cirka 600 millioner. Per i dag, pga situasjonen med Covid-19, er svært mange klinikker stengt og høreapparatbrukere har ikke tilgang til audiografer. Ved utgangen av mars måned 2020 er ca 90% av landets hørselsklinikker enten sterkt redusert er helt stengt. I den perioden vi er inne i er det essensielt å kunne orientere seg via nyheter fra TV og radio, samt å kunne holde telefonisk kontakt med familie og venner.

Kanskje spesielt de med høreapparater på utlån, som er midt i en utprøvingsprosess, er en spesielt sårbar gruppe. Å tilpasse høreapparater består i stor grad av:

1. å gi forståelse for brukerens situasjon,
2. forklare prosessen med hørselsrehabilitering og
3. gi instruks i bruk og stell.

Alt dette må ofte repeteres, noe som vanligvis gjøres av audiografene i klinikk. Det er med andre ord mye audiografer kan bidra med over telefon for å øke forståelse og bidra til korrekt bruk og stell. Vi har likevel behov for et tverrfaglig samarbeid, spesielt med audiopedagoger, og har i den sammenheng bedt om ekstraordinær henvisningsrett fra HELFO.

Prosjektleder

Håvard Ottemo Paulsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020