Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere

Søknadssammendrag

Per 15.04.2020 er krisetelefonen 4000 5051 for hørselshemmede oppe og går, hvor erfarne audiografer besvarer spørsmål.

Krisetelefonen for hørselshemmede har som hovedformål å tilby veiledning via telefon med hovedvekt på å hjelpe folk med å bruke sine høreapparater. Telefonen er bemannet av audiografer fra hele landet gir veiledning til høreapparatbrukere, pårørende og annet helsepersonell.

Årlig gis det ut cirka 100.000 høreapparater til en kostnad av cirka 600 millioner. Per i dag, pga situasjonen med Covid-19, er svært mange klinikker stengt og høreapparatbrukere har ikke tilgang til audiografer. Ved utgangen av mars måned 2020 er ca 90% av landets hørselsklinikker enten sterkt redusert er helt stengt. I den perioden vi er inne i er det essensielt å kunne orientere seg via nyheter fra TV og radio, samt å kunne holde telefonisk kontakt med familie og venner.

Kanskje spesielt de med høreapparater på utlån, som er midt i en utprøvingsprosess, er en spesielt sårbar gruppe. Å tilpasse høreapparater består i stor grad av:

1. å gi forståelse for brukerens situasjon,
2. forklare prosessen med hørselsrehabilitering og
3. gi instruks i bruk og stell.

Alt dette må ofte repeteres, noe som vanligvis gjøres av audiografene i klinikk. Det er med andre ord mye audiografer kan bidra med over telefon for å øke forståelse og bidra til korrekt bruk og stell. Vi har likevel behov for et tverrfaglig samarbeid, spesielt med audiopedagoger, og har i den sammenheng bedt om ekstraordinær henvisningsrett fra HELFO.

Prosjektleder/forsker

Håvard Ottemo Paulsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Nasjonal krisetelefon for høreapparatbrukere
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020