Nasjonal Plan for Astmaskoler

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsetting: NPAS er en privat ideell stiftelse som har som målsetting å utarbeide opplæringsmateriell for mennesker med astma

Målsetting: NPAS er en privat ideell stiftelse som har som målsetting å utarbeide opplæringsmateriell for mennesker med astma og deres pårørende, samt drive evaluering og forskning. Opplæringsmateriellet skal være et helsepedagogisk verktøy som letter opplæringen, og sikrer en behandling etter gjeldende konsensus. NPAS gir også opplæring og veiledning til helsepersonell gjennom skriftlig materiell og kursvirksomhet.

 

Gjennomføring: Leger, sykepleiere og fysioterapeuter fra både barne- og voksensiden, spesialisthelsetjenesten og allmennpraksis er representert i NPAS’s arbeidsgrupper og styre. Pasientorganisasjonene er representert gjennom deltagelse av Norges Astma- og Allergiforbund. NPAS har etablert eget styre, referansegruppe, fagråd (faglig/vitenskapelig kompetanse) og arbeidsgrupper for de forskjellige modulene.

 

Oppnådde resultater

·        Voksenmodulen:                Opplæringspakke. Lansert 1998

·        Ungdomsmodulen:             Opplæringspakke Lansert 1999 + internettbasert modul

(www.astmasurf.com). Lansert 2000

·        Barnemodulen:                   Opplæringspakke. Lansert 2001

·        Allmennpraksismodulen:     Windowsprogrammet ”LUNGEN” til bruk for

allmennpraktikere. Lanseres 2002

 

Videre planer

·        Opplæringspakke for allmennpraksis. Kurstilbud i bruken av windowsprogrammet ”LUNGEN”

·        Utvikling av interaktiv CD rom for barn

·        Astmaskole for fremmedspråklige (under utarbeidelse på urdu)

·        KOLS skole

·        Internettbasert tilgang til voksen-, barne- og allmennpraksismodul

·        Samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin

·        Oppdatering av materiell

·        Evaluering og forskning på egne moduler og programmer

 

Prosjektleder/forsker

Reidun Topland

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Nasjonal Plan for Astmaskoler
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
1999: kr 1 000 000, 2000: kr 1 000 000, 2001: kr 1 000 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet