Nasjonal Turnering for gatelagene i Norge

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Fotballstiftelsen organiserer gatelag i, pr dato, 30 norske fotballklubber. Gatelagene tilbyr et profesjonelt lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt rusutfordringer. På klubbens arena, med klubbens dyktige ledere og i klubbens utstyr samles mennesker på faste tidspunkt 2-5 ganger hver eneste uke. Satsingen er dokumentert i forskning og lovprist av det offentlige. Vi er Idretts-Norges store samfunnsprosjekt på rusfeltet, og hadde i 2022 1.171 spillere på trening. Det leveres rundt 6.000 rusfrie timer hver eneste uke. Hovedmålet er å inkludere, motivere og hjelpe mennesker til gode, rusfrie liv. Og det skjer fantastiske ting med de som fra før sliter med isolasjon og utenforskap, men som her inkluderes i det stolteste som finnes i by og region, som Brann i Bergen, Bodø/Glimt i nord, Rosenborg i Trondheim eller Vålerenga i Oslo. I samspill med de offentlige tjenestene og klubbenes partnere, oppnår vi unike resultater. I 2022 kom 240 av spillerne over i lønnet arbeid (102), skole (40) og arbeidstreningsprosjekter (98). Rundt de faste treningene bygges prosjekter og aktiviteter. Den største enkeltaktiviteten er Nasjonal turnering – som i tillegg til å være en stor happening også er en fantastisk motivasjonsfaktor og læringsarena langt utover selve arrangementet.

Aktivitet/tiltak/metode

Fotballstiftelsen arrangerer Nasjonal turnering hvert år – og er av spillerne sett på som det store høydepunktet og noe de både jobber frem mot, utfordres på, opplever mestring under og ikke minst henter verdifulle erfaringer fra. Det å reise, enten det er med buss eller fly, og overnatte på hotell er nytt for mange. Det å være med i en gruppe på en slik tur, møte flere hundre i samme situasjon, knytte vennskap og opplevelser – alt dette har en stor egenverdi, men også en stor overføringsverdi til livet ellers. Nasjonal turnering vokser for hvert år den er arrangert, rett og slett fordi Fotballstiftelsen og antall gatelag vokser. I år vil 29 av våre gatelag reise fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør for å møtes til to fantastiske dager i Bergen 13. og 14. juni. Det blir innmarsj og åpning på Brann stadion, spilling i to dager (likt antall kamper på alle, helt uavhengig av resultater), bankett med underholdning om kvelden – og vennskap knyttet langt utover eget lag. Under vårt slagord #samholdpåekte premieres alle, utvidet så for den egenutviklede Fair Play-tabellen. Nasjonal turnering er et betydelig løft for Fotballstiftelsen. Antall lag og spillere øker, samtidig som kostnadene har økt betydelig siste år, ikke minst mat, reise- og overnattingskostnader. Vi samspiller tett med arrangørklubb (Brann i år) og spiller på klubbens kompetanse og administrasjon, så vel som et stort antall frivillige i og rundt klubben, til å gjennomføre de praktiske tingene på arrangementet. Vi får også låne fasilitetene av Brann på de to dagene. Det å samle rundt 400 spillere og deres ledere krever likevel mye, og vi har i år et budsjett på satsingen på i overkant av 1 MNOK. Se mer om oss på gatelaget.no – der det også ligger mange artikler og videoer fra fjorårets Nasjonale turnering

Antall deltakere

400

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Gatelagene i Fotballstiftelsen har vokst både i antall lag, spillere og ikke minst gode resultater (utenfor banen) hvert eneste år siden stiftelsen ble etablert i 2015. Også i 2022 satte vi ny rekord, med 1.171 spillere og fantastiske 240 “overganger” til jobb, skole og arbeidstreningsprosjekter. Vi vet modellen fungerer og at det kontinuerlige inkluderings- og motivasjonsarbeidet klubbene utfører på faste tidspunkter hver eneste uke året rundt, gir resultater. Dette er også dokumentert i forskning. I 2019 leverte forskere ved USN forskningsrapporten Gatelagsfotball som Recovery på banen – «Verdens beste ettervern?» https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2579393 samt rapporten Recovery på banen. Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske kommuner https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2583692. Forskerne, med Lars U. Kobro og Bengt E. Karlsson i spissen, har fulgt oss tett siden. Her snakker Karlsson om gatelagenes betydning i NRKs helgemorgen: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/240-menn-og-kvinner-med-rusproblemer-har-tatt-steget-ut-i-arbeid-og-utdanning-1.16224804 mens Kobro bruker begreper som “forbløffende” og “det beste eksempelet på samskaping vi har sett” om funnene i gatelagene. Nasjonal turnering er av stor betydning for resultatene. Det er noe å jobbe frem mot og det å reise sammen gir læring og erfaring som er verdifull langt utenfor fotballbanen, samtidig som spillerne selv er med på å sette premissene. Fotballstiftelsens spillerutvalg er tett involvert i utvikling av retningslinjer som skal gjelde, regler den enkelte skal signere på og ellers hvordan arrangementet gjennomføres. Og ute i det enkelte lag er spillerne delaktige i planlegging og struktur, regler og sosiale kvaliteter, så også på trening i månedsvis før turneringen.

Plan for gjennomføring

01.12.22: Vedtak om Brann som vertsklubb og Bergen som sted for Nasjonal turnering. Månedlig planleggingsmøte med Fotballstiftelsen og Brann etablert. 15.12.22: Utsendelse av infromasjon til alle klubbene i Fotballstiftelsen. 10.01.23: Utvidet planleggingsmøte med Brann i Bergen, etablering av rolleforståelse / ansvarsfordeling. Kontrakter med hotell for overnatting, bankett mm landes. 15.02.23: Klubbsamling for alle gatelagsledere, informasjon om turneringen – opplegg for reising etc etableres i de enkelte lag 02.05.23: Fotballstiftelsens spillerutvalg (representanter fra 7 av klubbene sitter i dette) avklarer justeringer i spillernes deltagerkontrakter / regler etc. 04.05.23: Ny klubbledersamling for alle gatelagene, vedtak rundt spillerutvalgets innspill samt landing av praktiske detaljer rundt reise, opphold og annet. 31.05.23. Siste frist for landing av reisedetaljer lagene og kjøreplan for arrangementet. Invitasjoner og informasjon til partnere og media samt aktuelle invitasjoner utsendt. 22.06.23: Rigging av arenaen for utstyr, pakking av matposer osv 23.06-24.06.23: Turnering. kl. 12.30: Offisiell åpning på Brann stadion. kl. 13-17.30: Kamper på 6 ulike baner rundt Brann stadion. kl. 19.30: Bankett på Quality Edvard Grieg kl. 09-14: Kamper på 6 ulike baner rundt Brann stadion. kl. 14.30: Premieutdeling * erfaringen tilsier at start kl 12.30 og slutt kl. 15 dagen etter gjør at lagene kan reise inn dag 1 og hjem dag 2 – noe som begrenser overnatting og reisetid for mennesker der dette i seg er en stor og uvant erfaring. 31.06.23: Etterarbeid ferdig, evaluering og oppsummering ferdigstilles.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Nasjonal turnering er gatelagenes største event gjennom året. Det er både en stor aktivitet i seg, med mye trening både på sosialisering, reising og det å forholde seg til nye situasjoner, regelverk mm i seg – og det er en enorm mestringsarena for nå drøyt 400 mennesker som gjennom gatelagene bygger en vei ut av rusen. Samtidig er Nasjonal turnering en satsing som betyr mye både lenge før og i lang tid etter selve arrangementet. Spillere motiveres i lang tid i forveien til å delta på treninger og aktiviteter – som bygger mange rusfrie timer og en strukturert hverdag i månedene i forkant, samtidig som minner, nettverk og erfaringer betyr mye i etterkant – for de mange som deltar. Årets Nasjonale turnering var et stort løft – både fordi det var tidenes største med 29 lag og altså over 400 spillere – og fordi økte reisekostnader, bo- og matkostnader generelt i samfunnet ga oss visse utfordringer. Samtidig er alles konklusjoner at turneringen ble tidenes suverent beste. Turneringen ble holdt på og rundt Brann stadion med hele SK Brann som meget godt vertskap og medarrangører sammen med Fotballstiftelsen. Les gjerne om turneringen her (saken har også linker til mange andre saker om storarrangementet): https://gatelaget.no/nyheter/snakk-om-ekte-glede-engasjement-og-fair-play

Gjennomføring

Turneringen ble av praktiske grunner endelig satt til 13.-14. juni. Dette ble to helt fantastiske dager med innmarsj og stor åpning inne på Brann stadion med bl.a. fotballpresident Lise Klaveness og byrådsleder Rune Bakkevig ved mikrofonen. Deretter fulgte to dager med fantastisk stemning og fotballkamper i mestringens og fair play-åndens tegn. På kvelden hadde vi en svært vellykket bankett, der det foruten stand-up og opptreden av en av gatelagsspillernes egne spillere (også musiker) ble en lang opptreden av OnklP. Dette på hotellet der spillerne også overnattet. Dagen etter nye fotballkamper, der det er viktig å understreke hvordan mange bidro til å løfte mennesker som fra før har slitt på utsiden av det ordinære samfunnet. Dommere i kampene var fra Eliteserien, speaker på arrangementet var samme som på Branns eliteseriekamper, Toppserielaget til Brann var til stede og heiet med banner og flagg, Branns arrangementsstab på toppkamper stilte fulltallige osv. Alt dette, inkl. OnklP, var mennesker som bidro for å løfte uten å kreve normal betaling. Også gode hotell- og flypriser bidro, selv om kostnadsnivået generelt gjorde DAM-støtten avgjørende. Alt selvfølgelig rusfritt.

Resultater og virkninger

Verdien av et slikt arrangement strekker seg altså langt utenfor de konkrete dagene. Derfor legger både vi og arrangørteknisk klubb (her Brann) mye i å lage et kvalitetsmessig topp arrangement – som virkelig viser at våre spillere, med sin utfordrende bakgrunn, virkelig merker at de settes pris på. Samtidig er det spillerne selv som virkelig skaper verdien. Med sin innsats og iver på banen. Med sin oppførsel og sitt sterke samhold, både i eget lag og på tvers. Med sin store takknemlighet – og mest av alt, styrkede motivasjon til å jobbe videre mot et varig, rusfritt liv. Oslo Economics leverte nå i september et samfunnsregnskap for gatelagene – som viser en samfunnsøkonomisk gevinst på i overkant av 430 millioner kroner (les om og last ned rapporten her https://gatelaget.no/nyheter/gatelagenes-samfunnsgevinst-mer-enn-430-millioner-arlig ). Det er en bedret hverdag med treninger og aktiviteter på faste tidspunkt hver eneste uke som er viktig der, men motivasjonen som ligger i Nasjonal turnering betyr enormt – samtidig som mereffekten av det å reise på tur og møte så mange vanskelig kan måles i kroner. Sånn sett er dette er noe av det viktigste vi kan gjøre.

Prosjektleder

Arne Heimvik Knoph

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nasjonal Turnering for gatelagene i Norge
Organisasjon
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
23.06.2023
Sluttdato
24.06.2023
Status
Avsluttet