Nasjonal Turnering for gatelagene i Norge

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

400

Fremdriftsplan

01.12.22: Vedtak om Brann som vertsklubb og Bergen som sted for Nasjonal turnering. Månedlig planleggingsmøte med Fotballstiftelsen og Brann etablert. 15.12.22: Utsendelse av infromasjon til alle klubbene i Fotballstiftelsen. 10.01.23: Utvidet planleggingsmøte med Brann i Bergen, etablering av rolleforståelse / ansvarsfordeling. Kontrakter med hotell for overnatting, bankett mm landes. 15.02.23: Klubbsamling for alle gatelagsledere, informasjon om turneringen – opplegg for reising etc etableres i de enkelte lag 02.05.23: Fotballstiftelsens spillerutvalg (representanter fra 7 av klubbene sitter i dette) avklarer justeringer i spillernes deltagerkontrakter / regler etc. 04.05.23: Ny klubbledersamling for alle gatelagene, vedtak rundt spillerutvalgets innspill samt landing av praktiske detaljer rundt reise, opphold og annet. 31.05.23. Siste frist for landing av reisedetaljer lagene og kjøreplan for arrangementet. Invitasjoner og informasjon til partnere og media samt aktuelle invitasjoner utsendt. 22.06.23: Rigging av arenaen for utstyr, pakking av matposer osv 23.06-24.06.23: Turnering. kl. 12.30: Offisiell åpning på Brann stadion. kl. 13-17.30: Kamper på 6 ulike baner rundt Brann stadion. kl. 19.30: Bankett på Quality Edvard Grieg kl. 09-14: Kamper på 6 ulike baner rundt Brann stadion. kl. 14.30: Premieutdeling * erfaringen tilsier at start kl 12.30 og slutt kl. 15 dagen etter gjør at lagene kan reise inn dag 1 og hjem dag 2 – noe som begrenser overnatting og reisetid for mennesker der dette i seg er en stor og uvant erfaring. 31.06.23: Etterarbeid ferdig, evaluering og oppsummering ferdigstilles.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nasjonal Turnering for gatelagene i Norge
Organisasjon
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
23.06.2023
Sluttdato
24.06.2023
Status
Avsluttet