Nattebarn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Selv om psykisk helse har fått mer oppmerksomhet og er tatt mer inn i skolen de siste årene, er psykisk helse fremdeles tabu blant unge. Forskning viser at de som har lite kunnskap om mental helse ofte har mer negative holdninger en de som har mer kunnskap. Vi ønsker å spre kunnskap ved å vise hverdagen til folk som sliter når de faktisk sliter. Med åpenhet fra medvirkende og skaperne av Nattebarn, vil vi gi forståelse og inspirasjon til publikum. Prosjektet har vært hos Indie Film AS i et halvt år. Pilot: https://vimeo.com/323446669 Passord: natta

Målsetting for prosjektet

Vi vil skape mer åpenhet rundt psykisk helse, og inspirere folk til å åpne seg, og ta tak i problemene sine. Vi vil kjempe for mer forståelse og aksept for psykiske lidelser, og skape debatt rundt samfunnets ansvar ovenfor unge, sårbare mennesker.

Målgruppe

Målgruppen som publikum til den ferdigstilte serien er hovedsakelig ungdom 16-24. Både folk med og uten psykiske lidelser. Serien er også for voksne.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi vil jobbe med å få influencere til å ta opp temaet i presse og sosiale medier. De vil bli ambassadører for serien og budskapet sammen med Petter og de andre hovedkarakterene. Petter sin rolle som regissør og hovedkarakter setter ham i en unik posisjon som talsperson for serien og han vil sammen med de andre hovedkarakterene være erfarne talspersoner for psykisk helse blant ungdom. De forskjellige karakterene representerer også et bredt spekter av diagnoser og kan bli en sterk ressurs for interesserte fagfolk. Filmmaterialet fra serien har en enorm verdi som et psykologisk studie. Filmskaperne er observerende tilstede i hverdagen til mennesker som sliter. Vi ser for oss at scener fra serien kan brukes og vil være til stor nytte for utdanningsinstitusjoner. Hovedkarakterene kan for eksempel inviteres til universiteter og sammen med forelesere skape foredrag som inkluderer scener fra serien.

Fremdriftsplan for prosjektet

2018 – 19: Serien produseres og ferdigstilles mens vi jobber parallelt med grunnarbeid for distribusjon og outreach. 2020: TV-sending tidlig høst og Video-on-Demand (VoD: streaming og nedlasting) lanseres kort tid etterpå. Maksimere pressedekning rundt lanseringen. Etter seriens hovedlansering vil den fortsette å ha et langt og relevant liv på bl.a. VoD og Den Kulturelle Skolesekken.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Skape mer åpenhet rundt psykisk helse, bidra til økt forståelse og aksept for egne og andres psykiske lidelser, og skape debatt rundt samfunnets ansvar ovenfor unge, sårbare mennesker. Målgrupper: Primærmålgruppen er unge i alderen 16- 24, gutter spesielt, som enten selv sliter med psykiske lidelser eller har venner/bekjente som gjør det. Sekundærmålgruppen er deres omsorgspersoner og pårørende. Tertiærmålgruppen er mennesker som jobber med unge og mental helse, bla. helsevesen, interesse- og støtteorganisasjoner, politikere og skole- og utdanningsorg. Bakgrunn: Nattebarn-prosjektet startet september 2017, én uke etter at Petter hadde hatt et selvmordsforsøk. Motivasjonen var å få Petter sine tanker over på noe annet, for å få bukt med uroen han slet med på det tidspunktet. Dermed dro regissørene Petter og Sverre ut i Oslos gater nattestid for å møte likesinnede. Prosjektet utviklet seg til en terapeutisk prosess for Petter og menneskene de ble kjent med på veien.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

01. Nattebarn ble lansert på kino 24. sept 2021. Jevnlige kinovisninger, digitale visninger og tilgjengelig på VGTV. 02. Per 23.02.22 har filmen blitt sett av 10 750 på kino, 138 500 på VGTV og 8000+ på dansk TV. 03. Tilgjengelig på VGTV og dansk TV2. Snart vil den også være tilgjengelig på en rekke VOD-plattformer. 04. I løpet av høsten 21 ble Nattebarn omtalt i norske medier minst 115 ganger. Filmen ble anmeldt og regissørene intervjuet i alle store norske medier og presse. 05. En rekke visninger for vgs gjennomført. Tilgjengelig som DKS-film i alle fylker skoleåret 2022/23. 06. Tilpasset innhold på Instagram, Facebook og TikTok med kunnskap og råd knyttet til psykisk helse for unge. 07. Mange sterke, personlige og gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og publikum. 08. Samarbeidet med Helsesista, Else Kåss Furuset, Oscar Santander Fjørtoft, Psyktærlig, Helsebror, Sofie Frøysaa, m.fl. 09. Deltatt på int. festivaler i Ungarn, Italia, Russland, i tillegg til norske 10.Vedlagt

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

157250

Prosjektgjennomføring/Metode

TIDSLINJE GJENNOMFØRING 2021 25.08, premiere på Haugesund filmfestival. Utmerkelse: Vinner av publikumsprisen 08.– 23.09, Førpremierer i Haugesund, Oslo, Gjøvik, Stavanger, Sandnes, Bergen og Trondheim 17.- 19.09, Visninger Nordisk Panorama filmfestival. Utmerkelse: Hederlig omtale 10.09, Markering av Verdensdagen for Selvmordsforebygging i Oslo 24.09, Premierevisning i Oslo 24.09– 16.12, Ordinære kinovisninger, skolevisninger, spesialvisninger, paneldebatter, regissørsamtaler, visninger med samarbeidspartnere, visninger med foredrag landet over. 25.09, Festivalvisning: MIRAGE, Oslo 10.10, Markering av Verdensdagen for Psykisk Helse, i Oslo, Kongsberg, Hamar, Sotra, Kragerø, Frøya, Ås, Bergen, Lakselv, Bø, Risør, Ård- al, Lørenskog, Ålesund, Målselv, Skjold, Lillehammer, Kolbotn, Leseby, Nordreisa, Longyearbyen, Kirkenær, Rognan, Svolvær, Tromsø, m.fl. 15.10, Utekino og konsert, Oslo 7.10, Lansering på dansk TV. 11.11, Festivalvisning: Nordic Docs. Utmerkelse: Juryens spesialpris 15.- 21.11, Festivalvisninger: MR-festival, Ungarn 26.11, Festivalvisning: Northern Character, Murmansk og Tromsø. Utmerkelse: Hederlig Omtale 21.01.22, Lansering på VGTV

Resultater og resultatvurdering

Reaksjonene fra publikum har uten tvil vært sterke. Mange har tatt kontakt i etterkant av filmen og fortalt om egne psykiske utfordringer og selvmordstanker og -forsøk. Vi har lyttet og gitt informasjon om hvor man kan få hjelp. Vi har hatt fagfolk tilgjengelige for publikum under og etter filmvisningen. Totalt har vi samarbeidet med over 90 aktører. Nattebarn har parallelt med kinovisningene skapt et stort engasjement på TikTok og Instagram. Ved årsskiftet hadde Nattebarns TikTok-videoer blitt sett av i underkant av 2 millioner brukere, Insta-kontoen 886 følgere og Facebook-kontoen 748. Nattebarn-innhold på VGs SoMe-kanaler sett over 1 million ganger. Regissørene og de medvirkende i filmen har vært utrolig tøffe når de har satt seg selv i den sårbare situasjonen det er å fortelle om egne psykiske utfordringer i offentlige rom, og de har bidratt enormt i lanseringen ved deltakelse på mange titalls visninger, hvor de har vært aktive i paneler og samtaler med publikum etter visning.

Oppsummering og videre planer

01. Den kulturelle skolesekken: Nattebarn har så langt hatt en rekke visninger for VGS, bla. i Svolvær, Fredrikstad, Tynset, Skjold, Ørsta, Fagernes, Trondheim og Vadsø. Filmen er tilgjengelig som DKS-film i alle fylker, og vi forventer mange skolevisninger i 2022/23. 02. Vi fortsetter å samarbeide med institusjoner, organisasjoner, kommuner, fagfolk, formidlere m.fl. som arbeider med psykisk helse om spesialvisninger på kino. 03. Filmen vil være tilgjengelig på VGTV i 2022 eller lenger. 04. Filmen gjøres tilgjengelig på en rekke VOD-plattformer ila. 2022. 05. Nattebarn vises på festivaler

Prosjektleder

Silje Poulsen Viki

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Nattebarn
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
Indie Film AS
Beløp Bevilget
2019: kr 950 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
30.11.2021
Status
Avsluttet