Naturlige hverdager

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Prosjektet «Naturlige hverdager» har til hensikt å være et forebyggende og forbedrende tiltak mot ensomhet blant unge og eldre. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter ønsker gjennom prosjektet «Naturlige hverdager» å tilby en rekke arrangementer som rettes mot naturopplevelser i nærnaturen. Oppleggene rettes mot unge (13 – 25) og eldre (65+), der vi vil gjøre en spesiell innsats i å rekruttere de som kjenner på ensomhet. Målet med prosjektet er å øke motivasjonen for å få flere til å søke seg ut i naturen gjennom å formidle om artene rundt oss og hvordan tilrettelegge for flere naturopplevelser. Samtidig vil arrangementene skape en plattform der deltakere kan bygge relasjoner med andre de kan oppleve naturen med, på tvers av generasjoner.

Aktivitet/tiltak/metode

Aktiviteter: Arrangementene har en lav terskel med ingen krav om kompetanse eller å være i god form. De skal og tilpasses deltakerne, både i antall aktiviteter og generell tilrettelegging. Arrangementene avholdes ved Dokkadeltaet Våtmarkssenter på Odnes. 1. Følge fuglene gjennom året: En rekke arrangementer som bygger opp på hverandre ved å dekke fuglenes års-syklus, men med ingen krav til å delta på alle eller bli med fra start for å få et godt utbytte. Aktivitetene i arrangementene inneholder: – Lage fuglemat og formidling om artene på fuglebrettet – Fuglesang kurs og tur – Fuglekasse snekring og fuglekasse tur – Fugleringmerking 2.Pilking: fisking ut på isen i delta, med formidling om livet under vann. 3.Kanotur: padling i delta med observering av trekkfugler og annet liv. 4. Hyggestund med bål. Målgruppe: Ungdom (13-25) som har falt ut av skolen/systemet og ensomme eldre (65+). Fremme tanken om å ta med et barnebarn/besteforelder. Mål om å ha aktiviteter som bygger relasjoner på tvers av generasjoner. Evaluering: Bruke spørreundersøkelser underveis for å forbedre tilbudet etter deltakernes ønsker og videre formidle utbytte deltakere har fra arrangementene. Mye evaluering underveis utfra deltakelse, engasjement og naturopplevelse historier som blir fortalt. Sikkerhet: Innføring i sikkerhetsrutiner ved start av hvert arrangement der dette er nødvendig. Utfordringer: -Transport til Odnes er ikke inkludert i prosjektet og må finne løsning via prosjektsamarbeidspartnere. – Det må oppnås et minimum antall deltagere på 5 for å etablere et arrangement. – Å nå ut til målgruppene kan løses ved å samarbeide med skoler, lokallag, omsorgtjenester i kommunene. Vi har allerede et samarbeid med fire lokallag innenfor frivillighet og helse for å rekruttere deltakere.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

En av de direkte og umiddelbare virkningene vil være at arrangementene skaper sosiale møtepunkt utenom det vanlige, hvor deltakere kan knytte relasjoner på tvers av generasjoner. De unike opplevelsene tett inn på naturen, vil i seg selv være lyspunkt i hverdagen. Spesielt i løpet av høsten og vinteren som kan være ekstra ensom og tung for flere. Gjennom økt kunnskap om nærnaturen, her hovedsakelig om fugler, og hvordan en kan tilrettelegge for naturopplevelser (fuglematere og hekkekasser) i nærheten av der en bor, forventes å vekke en interesse som øker motivasjonen til å oppsøke naturen oftere. Kunnskapen som formidles skal være enkel men tilstrekkelig for å kunne identifisere noen av de vanligere artene ved sang og utsende, dette vil gi økt mestringsfølelse.

Plan for gjennomføring

Hovedansvarlig for at hver del av prosjektet gjennomføres som planlagt er Anne-Marie Austad, der hun vil deiligere ut oppgaver ved behov. Markedsføring av prosjektet, og rekrutering for arrangementene, vil forgå under hele prosjekt perioden, med størst trykk i starten. Arrangementplaner vil bli sendt ut i august og desember/januar for begge prosjekt år. Oppstart av prosjektet august 2023. Arrangementsplan (m/datoer) og beskrivelse av prosjektet distribueres til våre samarbeidspartnere (lokallag, skoler og kommunale omsorgstjenester), for å rekruttere deltakere. Første arrangement, individuelt tilpasset gruppene: Oppstart begynnelsen av september. Videre planlegges et arrangement ca en gang i måneden frem til juni 2024. Andre prosjektår er tilnærmet likt det første, med forbedringer utfra erfaringer oppnådd. Før arrangementsslutt svarer deltagere på spørreundersøkelse om opplevelse av aktivitetene og ønskede forbedringer. Resultatene brukes til egen evaluering og evalueringsrapport sendes inn til Mental Helse som eier av prosjektet. Ved slutten av prosjektperioden bli det også skrevet en rapport med evaluering av prosjektet, oppbygd erfaring og tanker til videre utvikling av liknende prosjekt som vil bli levert til Mental Helse og Stiftelsen DAM.

Prosjektleder

Anne-Marie Austad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Naturlige hverdager
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 120 000, 2024: kr 160 000, 2025: kr 120 000
Startdato
16.08.2023
Sluttdato
15.08.2025
Status
Under gjennomføring