Nettbasert info og rehabilitering

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Med utgangspunkt i en analyse av behov og betraktninger rundt snarlig teknologisk tilgjengelighet, ble det utarbeidet en søkna

Med utgangspunkt i en analyse av behov og betraktninger rundt snarlig teknologisk tilgjengelighet, ble det utarbeidet en søknad til HR om etablering av et forprosjekt for utvikling av nettbasert informasjons- og rehabiliteringstjenester med fokus på nedsatt hukommelse etter hjerneskade.

 

Hensikten med forprosjektet var å legge til rette for en nettbasert informasjons- og behandlingstjeneste. Det skulle prøves ut ulike muligheter for overføring av informasjon og tilbud om behandling/vurdering. Det ble anvendt både tekst og videoformat, sistnevnte i flere ulike kvaliteter. En egen videoserver for video on demand løsninger, og en tradisjonell web-basert portal ble etablert.

 

Prosjektets erfaringer er at de planlagte informasjons og behandlingstjenester lar seg teknisk utvikle, og ta i bruk. En entydig erfaring er at selv om teknologi er tilgjengelig og mulig å ta i bruk, er det stort behov for fortløpende tilgang til ekspertise innen flere områder av teknologi. Dette kan sees som et argument for å samle innsatser innen denne type virksomhet, i større kunnskapsmiljøer.

 

Sunnaas sykehus har funnet erfaringene fra forprosjektet interessante. Det er bestemt at deler av arbeidet fra forprosjektet skal videreføres gjennom år 2002, ved prosjekt KReSS. Videre har man utarbeidet en søknad om å videreføre forprosjektet, ved en søknad til HØYKOM programmet. Det hele er planlagt i samarbeide med Øst-Norsk Helsenett, som i første omgang gir en tilgjengelighet til bredbåndsnett mellom sykehus i fem fylker, og enkelte legesentre.

Prosjektleder/forsker

Jan Magne Krogstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Nettbasert info og rehabilitering
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2001: kr 350 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet