Nettverk for trafikkskadde

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet ”Nettverk for trafikkskadde” har ført til store muligheter for erfaringsutveksling og samvær for brukere, foreldre, assistenter, øvrig familie og andre som har med ungdommene å gjøre. I løpet av prosjektåret har pårørende fått delta i nye prosjektopplegg som igjen har ført til nye nettverk.

 

Prosjektet har ført til at én kommuneadministrasjon er blitt sterkt engasjert i å legge forholdene til rette for denne gruppen brukere. En av de trafikkskadde kom med forslag om bygging av brygge for rullestolbrukere i et attraktivt friluftsområde slik at guttene kunne møtes til fisking. Planer som man vil drøfte i 2007.

 

De unge trafikkskadde har ønsket å gi noe tilbake til storsamfunnet ved å fortelle om seg selv og sin situasjon, og de samlet 280 ungdommer til ”Ungdomsfesten” som ble arrangert i september. Prosjektet deler sine erfaringer med alle som ønsker en DVD fra ”Ungdomsfesten”.

 

Brukere, pårørende og pleiere vil fortsatt holde kontakten, og prosjektgruppa vil fortsatt komme sammen for å utarbeide nye tiltak for interkommunalt samarbeide.

 

Vedlegg og sluttprodukter

ü      DVD, Opptak fra ungdomsfesten

Prosjektleder/forsker

Sissel Tønneberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Nettverk for trafikkskadde
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2006: kr 130 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet