Nettverksgrupper for kvinner og par som opplever spontanabort

Søknadssammendrag

Spontanabort rammer svært mange kvinner, og har til dels alvorlige psykiske ettervirkninger. Det finnes et veldig begrenset tilbud om oppfølging til disse kvinnene og familiene deres. Koronanedstengning har gjort dette tilbudet enda magrere. Dette ønsker vi å bidra til å avhjelpe.

I dette prosjektet starter vi nettverksgrupper for kvinner og par som har opplevd graviditetstap. Vi ønsker å avhjelpe ensomhet, og gi praktisk og emosjonell støtte i en krevende situasjon. Å møte mennesker i en situasjon noe tilsvarende sin egen. kan ha en stor og god effekt når denne situasjonen kjennes tung. Møtene vil arrangeres på zoom eller tilsvarende digital plattform, noe som vil gjøre dem tilgjengelige for deltakere fra hele landet. Møter på nett kan senke terskelen for å melde seg på og å dele. Gruppene vil bestå av 4-7 kvinner/par med tilsvarende erfaringer og livssituasjoner, ledet av en til to møteledere med medisinskfaglig og psykologisk kompetanse og erfaring med problematikken. Vi vil holde gruppene små, slik at det er lettere å se hver enkel og at det kan føles trygt å delta aktivt.

Møtene arrangeres en gang i måneden og vare i cirka to timer. Det vil bli avholdt åtte møter i prosjektperioden 2022-23: Juni 2022, September 2022 – mars 2023. De vil introduseres av møteleder, hver deltaker vil få mulighet til å dele sin historie og felles bekymringer og plager kan drøftes. Det vil være mulig å delta på ett eller flere treff. .

Vi vil i tillegg å utvikle en brosjyre om tilbudet. Denne kan helsepersonell gi til pasienter de er i kontakt med slikt at de blir klar over at det finnes støtte og hjelp. Brosjyren vil kort skissere vanlige reaksjoner etter en spontanabort, og gi informasjon om vårt tilbud. Brosjyren vil bli distribuert til relevante sykehusavdelinger over hele landet.

Prosjektleder

Margrete Raugstad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Nettverksgrupper for kvinner og par som opplever spontanabort
Organisasjon
Ønskebarn
Beløp Bevilget
Kr 145.000
Startdato
08.04.2022