Nettverksmøter

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt nettverksmøter har vært en oppfølging og videreføring av et tidligere nettverksprosjekt ved Origosenteret

Prosjekt nettverksmøter har vært en oppfølging og videreføring av et tidligere nettverksprosjekt ved Origosenteret. Målsettingen med prosjekt nettverksmøter har vært å videreutvikle og tilpasse nettverksmetode, med spesiell vekt på nettverksmøter, for stoffmisbrukere i institusjonsbehandling. Det har vært foretatt justeringer av målsettinger og organisering underveis i prosjektperioden, og i 2001 ble prosjektet tatt inn som et delprosjekt i et større utviklingsprosjekt ved institusjonen (HIT-prosjektet; Helhetlig og Individuelt tilpasset Tilbud).

 

Da bevilgningene til prosjektet ble stanset, ble det også foretatt en begrensning av målsettingene, slik at prosjektet i sin endelige form har hatt som mål å videreutvikle institusjonens eget arbeid med nettverksmetode. Fokus for prosjektet ble samtidig utvidet til å gjelde institusjonens nettverksarbeid generelt. Den mer utadrettede profilen som prosjektet først var tenkt å skulle ha, med utvikling av  undervisnings- og veiledningsmateriell m.m., ble således forlatt.

 

Som ledd i prosjektet har alt behandlingsfaglig personale ved Origosenteret deltatt i undervisning i gjennomføring av nettverksmøter. Videre har det vært gjennomført nettverksmøter i ulike faser av behandlingen, fra før inntak til etter utskrivning. En stor andel av deltakerne, både klienter og personer i det private eller offentlige nettverket, har blitt intervjuet i ettertid for å undersøke hvordan de har opplevd det å være med på møtene. Tilbakemeldingene er utelukkende positive.

 

Nettverksprosjektet har konkludert med at institusjonen fortsatt bør satse på nettverksmetode som en viktig arbeidsform. Nettverksmøter har sin berettigede plass i dette arbeidet. Institusjonen vil også i fremtiden tilby en systematisk kartlegging av klientenes historiske, nåværende og ønskede nettverk, og sammen med klientene utarbeide handlingsplaner for hvordan oppnå de forandringene de ønsker.

 

Prosjektleder/forsker

Bjørn Henning Solbakken

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Nettverksmøter
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
1999: kr 170 000
Startdato
16.09.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet