New Page Oslo

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

New Page Norge er en ideell stiftelse som arbeider forebyggende med over utsatte ungdommer ut fra lokale stammer i Oslo, Kolbo

New Page Norge er en ideell stiftelse som arbeider forebyggende med over utsatte ungdommer ut fra lokale stammer i Oslo, Kolbotn, Bergen, Asker og Stavanger. Vi har også prosjekter i Litauen og Brasil. New Page ledes i det daglige av høvding og basketprofil Marco Elsafadi som har vært sentral siden oppstarten.

 

Etter få års drift har New Page opplevd en fantastisk suksess med sitt arbeid og vi ser at mange ungdommer får nødvendig hjelp og viser en positiv utvikling. Målgruppen er utsatt ungdom mellom 12-18 år med ulik bakgrunn og problematikk; som rus, vold, skoleskulk og vanskelige familieforhold. Felles for ungdommene New Page arbeider med, er at de har personlige og sosiale problemer.

 

Per desember 2005 var vi over 30 ansatte (stifinnere) som daglig arbeider for å bidra til en mer positiv hverdag for utsatt ungdom. Våre stifinnere representerer 19 ulike land og kulturer fra fire verdensdeler.

 

New Page baserer sitt arbeid på å tilby ungdom alternativer. Ved å tilby gode rollemodeller, støtte og omsorg skaper vi alternativer til vold, rus og kriminalitet. Formålet med oppfølgingen er å skape en personlig utvikling og sosial endring hos ungdommene. Dette gjøres metodisk gjennom tett oppfølging. Stifinnerne etablerer en tett kontakt med ungdommene. Gjennom denne nære relasjonen arbeider stifinnerne med å endre ungdommenes nettverk og handlingsmønstre. Relasjonen mellom de ansatte og ungdommene bygger på tillit, respekt, tilgjengelighet og personlig engasjement.

Prosjektleder/forsker

Magne Espelid

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
New Page Oslo
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
New Page Norge
Beløp Bevilget
2003: kr 300 000, 2004: kr 200 000, 2005: kr 200 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet