NFIF digital øvelsesbank for para-idretten

Sluttrapportsammendrag

Dette var et enkelt prosjekt der vi fikk laget filmer til en øvelsesbank, som deretter ble markedsført på ulike sosiale plattformer. Målet var å lage gode, universelle treningsvideoer som også kan benyttes når prosjektperioden er over, samt få markedsført øvelsesbanken best mulig. Vi har dyktige filmfotografer, dyktige trenere og flotte rollemodeller i vårt nettverk, som vi benyttet til produksjonen. Vi engasjerte et markedsbyrå til å hjelpe oss med selve kampanjen, for å sikre oss at vi når ut til flest mulig i målgruppen. Med over 1 mill eksponeringer, har vi nådd ut til mange mennesker med funksjonsnedsettelser eller nære kontakter. I tillegg er det mange andre som også har fått kjennskap til para-idrett gjennom denne eksponeringen, noe som vi ser på som positivt ift å markedsføre para-idretten generelt.


Søknadssammendrag

Norges Friidrettsforbund skal lage en digital treningsbank med øvelsesvideoer og veiledning for bevegelseshemmede. Dette skal bidra til økt aktivitet i en periode med tilgang til få ressurser. Målet er å inspirere til aktivitet og legge til rette for enkle øvelser som kan gjøres hjemme uten for mye utstyr. Treningsbanken gjøres tilgjengelig for alle på NFIFs nettsider – et gratis folkehelsetiltak. NFIF ser at dette er en etterspurt tjeneste og ønsker å imøtekomme ønsket og tilfredsstille alle ferdighetsnivåer med treningsbanken.

Det har vært flere undersøkelser som viser at nordmenn totalt sett beveger seg mindre og spiser mer usunt under COVID-19 perioden. Vi har som mål å reversere denne effekten for bevegelseshemmede ved å legge til rette for enkel tilgang til smarte øvelser som gir økte helsegevinster – mentalt og fysisk – gjennom mestring og trening. Endorfinene sitter ikke altfor løst om dagen, men det skal vi gjøre noe med – sammen!

Treningsbanken skal i første omgang hjelpe alle bevegelseshemmede i Norge som et strakstiltak under koronaepidemien. Det er knapphet på behandlingstilbud, treningssenter og hjelpemidler i egne hjem for tiden og generelt et relativt lavt tilbud på informasjonssider om hjemmetrening for bevegelseshemmede. Det skal dette prosjektet bidra med å løse, samt at videoene er minst like relevante i tiden etter slik at prosjektet gjennomføres for både nå- og fremtiden.

Ved hjelp av kvalifiserte personer skal øvelsene filmes og tekst skrives i samråd med parautøvere ila. mai 2020 og lanseres fortløpende. NFIF vil markedsføre tilbudet gjennom egne kanaler og kjøpe annonseplasser for å nå ut til flest mulig bevegelseshemmede som ikke er tilknyttet den organiserte friidretten, men som også vil dra nytte av øvelsene. Tiltaket passer veldig godt med hva NFIF står for og underbygger vår visjon om; Friidrett for alle – hele livet!

Prosjektleder/forsker

Steffen Aabel

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
NFIF digital øvelsesbank for para-idretten
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 160.000
Startdato
20.04.2020