Norges Skiforbund paraalpint

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det har vist seg å være en utfordring å rekruttere bevegelseshemmede alpinister til fast aktivitet. Norges Skiforbund har klubber som jobber med aktivitetstilbud for barn og unge over hele landet, men det er dessverre få personer med funksjonsnedsettelser som er aktive i klubb og kretsaktivitet. Personer som er født med funksjonsnedsettelser står ofte utenfor den ordinære aktiviteten i klubb. Med tilrettelegging og riktig kompetanse er alpint er en aktivitet bevegelseshemmede og synshemmede kan delta på lik linje som alle andre – sammen med alle andre. Vi ønsker alle med!

Målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å gi bevegelseshemmede og synshemmede barn, ungdommer og unge voksne muligheten til å delta i ordinær alpinaktivitet i sitt lokalmiljø. At ressurspersoner i lokalmiljøet (heispersonell, trenere, ledere, ledsagere) får kompetanse til å møte målgruppen i lokalanlegget.

Målgruppe

Stående bevegelseshemmede Sittende bevegelseshemmede (rullestol) Synshemmede og blinde

Antall personer i målgruppen

350000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektleder i Norges Skiforbund leder prosjektet med rådgiving fra alpinledelsen. Det opprettes et samarbeid med fagpersoner fra ulike fagmiljø. Det etableres også et tett samarbeid med hjelpemiddelfirma, helsesportsenter, rehabiliteringsenter, interesseorganisasjoner og NAV hjelpemiddelsentralen for å nå ut til flest mulig i målgruppen. Utøverne samles på nasjonale samlinger for å heve ferdigheten på utøverne, og deretter hjelpe dem inn i aktivitet i sitt nærmiljø. Her vil vi hjelpe utøverne med første kontakt/ møte med klubb samt kompetanseoverføring til ressurspersoner i klubb. Det opprettes et Paraalpint Kompetansesenter i og ved Skihallen i Lørenskog. Her bygger vi et utstyrslager som har alle aktivitetshjelpemidler som trengs til målgruppen. -Utstyrslager (NSF Alpint stiller lager av aktivitetshjelpemidler. Verdi ca 1,5 mill) -Brukerkurs – nybegynner og viderekommende -Ledsagerkurs -Trenerkurs Kontakt med skisenter for å sørge for nødvendig tilrettelegging og kompetanseoverføring til personell i skiheisen. Prosjektleder vil også ha hovedtreneransvaret og kurslederansvaret. Herunder engasjere kompetente trener, utvikle/ holde kurs, planlegge/gjennomføre samlinger og være ansvarlig for det sportslige opplegget.

Fremdriftsplan

År 1: -Formalisere samarbeid med fagmiljøer/samarbeidspartnere om felles aktiviteter -Opprette Kompetansesenter Lørenskog med utstyrspark -Utvikle/ gjennomføre kurs -4 nasjonale samlinger År 2: -Inkludere synshemmede -Videreutvikle kurs ledsaging/trening synshemmede -5 nasjonale samlinger -Introduksjon i klubb/krets -Deltagelse nasjonal konkurranse År 3: -6 nasjonale samlinger -Kursing av trenere/ledsagere -Overføring til ordinær aktivitet

Prosjektleder/forsker

Beate Cathrin Haugen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Norges Skiforbund paraalpint
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring