Norges Triatlonforbund para

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I dette prosjektet ønsker vi å legge til rette for para-utøvere, slik at terskelen for deltakelse på treninger og konkurranse skal være så lav som mulig. For at dette skal skje må vi ut i samfunnet og besøke allerede eksisterende arenaer og tilby dager hvor det er mulig å teste ut triatlonsporten. I første omgang ønsker vi å ta for oss syns- og hørselshemmede, samt personer med CP. Gjennom fellesskap, mestring og begeistring vil vi jobbe mot å skape et inkluderende, godt og trygt miljø ut mot klubber og arrangementer.

Målsetting

Å gi alle muligheten til å oppleve fellesskap,mestring og begeistring, uansett fysiske forutsetninger.Vi skal tilrettelegge for utprøving,og gi dem som ønsker gode vilkår for å ta del i fellesskapet i klubb,på konkurranser og samlinger.Antall funksjonshemmede triatleter tilknyttet klubber=10 Stk.

Målgruppe

Ungdom og voksne med syn og -hørselshemming, og personer med CP.

Antall personer i målgruppen

10

Beskrivelse av gjennomføring

1. Gjøre idretten kjent – Synliggjøre at idretten er for alle i generell kommunikasjon – idrettsglede for alle – Samarbeid med idrettskretser og andre særidretter – Være tilstede – bli kjent og gjøre kjent samtidig – Formidle leirer og kurs – Formidle hvor positiv triatlonidretten er for fysikk: Stimulering på flere måter/hele kroppen for å få langsiktig forbedring 2. Samarbeid – Rehabiliterinssentre som Cato-senteret og Sunnås er viktige kontaktpunkter og arenaer for utprøving – Kontakt med og kommunikasjon gjennom organisasjoner som Blindeforbundet – Samarbeid med andre (komplimenterende) særidretter, inkl. for klassifisering – Besøke andre særidretters samlinger, samarbeid med vinteridretter. Vi må være tilstede for å få respons. Bli skikkelig kjent. 3. Legge til rette for utprøving – Testing på rehabiliteringssentre (følge gode eksempler som eks bordtennis) – Utstyrspool som tandemssykler og rullestoler tilgjengelig på sentre og i klubb – Være tilstede på andre arrangementer, slik at utøvere fra andre idretter kan prøve seg 4. Legge til rette for å være med over tid Dedikert oppfølging i klubb Langvarig utlån av tandemsykler, rullestoler og spesialtilpassede sykler i klubb Dialog, evaluering og forbedring av løsninger

Fremdriftsplan

1. Gjøre idretten kjent 2. Samarbeid 3. Legge til rette for utprøving 4. Legge til rette for å være med over tid

Prosjektleder/forsker

Frank Pedersen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Norges Triatlonforbund para
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2019: kr 353 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring