Normalskolen

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Vi ønsket å lage en produksjon som ikke tar for seg mobbing og diskriminering av utv.hemmede. Vi ville fokusere på positivitet og humor, der humoren gikk utover oss som kategoriseres som normal-fungerende. Vi ønsket å lage en rå/tøff musikal for og med utviklingshemmede.

Målsetting: Å kaste et positivt lys over utviklingshemmede uten nødvendigvis lage sukkersøte produksjoner/arrangement, men heller gjennom rock og rå nordnorsk humor. Det er selvfølgelig et problem at den logikken og de reglene som læres vekk er langt fra logiske. De er tvert i mot preget av flertallsmisforståelser, udatert folkeskikk, janteloven og uskrevne regler om hvordan vi bør oppføre oss i sosiale situasjoner.

Målgruppe: ungdom/studenter/unge voksne og voksne

Beskrivelse av gjennomføring; Prosjektet som har fått arb.tittelen «Normalskolen» er sjangermessig en musikal der handlingen finner sted på en folkehøgskole. Funksjonshemmede og utviklingshemmede elever blir sendt til denne folkehøgskolen for å lære seg å være normal. Forestillingen skal speile et år av dette folkehøgskoleoppholdet, Rektor og lærerne sitt overordnede mål er å lære bort hvordan man skal og ikke skal oppføre seg i samfunnet. Vi vil benytte oss av to-tre prof. skulespillere, våre egne band samt vårt eget integrerte teater.dette skal være

Prosjektets betydning; veldig viktig for alle deltagerne både som gruppe og for dem selv, både ang læring og mestring. Også et svært viktig tema for alle andre utviklingshemmede og funksjonshemmede. Prosjektet som helhet vil være en stor kommentar tilbake til oss «normalfungerende» om at vi kanskje har masse å lære om logikken og tankemønstreret til de som er utviklingshemmede.

Framdriftsplan: Konseptuelt legger vi opp til et prosjekt som på ingen måte tar for seg hvor vanskelig det er å være annerledes. Det er vi lei av- den måten å imøtekomme utviklingshemmede og funksjonshemmede er gammeldags.Alfheimteateret starter opp øvingene i januar 2014, skuespillerne må da inn i stykket høsten 2014. Musikken vil være egenkomponert , og vi trenger øvinger gjennom hele 2014 . Vi ser for oss
en ferdig

produksjon senhøsten 2015 og gjennomføring av 3-5 forestillinger. Muligens man kan reise på

en turne i Nord-Norge med musikalen slik at flest mulig får sett den.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

De som var med på prosjektet som skuespillere hadde sine faste øvingstider hver tirsdag, mens bandet øvde på onsdager sammen med sine instruktører. I tillegg hadde vi fire helger i løpet av våren hvor alle var samlet fra fredag til søndag. Regissøren ledet helgeøvingene. Uka før premieren «flytta» vi inn på Rådstua hvor vi hadde øvinger hver kveld frem til premieren 12.juni.

Antall personer i målgruppen

130

Oppsummering

Hele konseptet, og veien fra manus til forestilling var en meget interessant og lærerik vei å gå for oss «normalfungerende». Vi lærte mye på veien, bl.a. at når man jobber med funksjonshemmede så tar det meste litt lengere tid enn ellers. Men vi kom oss i mål, og det ble en suksess!

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport Normalskolenm logo, ny.pdf

Prosjektleder/forsker

Lillian Sørem

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Normalskolen
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 250 000, 2015: kr 250 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet