Norsk for voksne tunghørte

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er det behov for rehabiliteringstilbud gruppen voksne tunghørte i yrkesaktiv alder uttrykker

Bakgrunnen for prosjektet er det behov for rehabiliteringstilbud gruppen voksne tunghørte i yrkesaktiv alder uttrykker. Mange kan ikke nyttegjøre seg den opplæring som andre voksne nyter godt av, fordi undervisningen foregår i store grupper og ikke er tilrettelagt for nedsatt hørsel.

 

Vår målsettingen har vært å lage en kurspakke i praktisk norsk bygget på prinsipper innen pedagogisk rehabilitering. Viktige sider av dette er at det ved siden av rent faglig læring legges vekt på styrking av nettverk. Det å treffe andre i samme situasjon i en faglig sammenheng er sosialt og myndiggjørende. Kurset sikter mot å øke trygghet og selvtillit og senke terskelen for senere utfordringer innen yrke og opplæring. Det bærende element i kurset er derfor samtalen og opplevelse.

 

Gjennomføringen har blitt basert mer på teori enn det vi i utgangspunktet ønsket. Arbeidet har vekslet mellom litteratursøk og litteraturstudium, refleksjon og faglige diskusjoner. Kontakt med brukere og erfaring fra arbeid med målgruppen har vært nyttig. I utforming av kursprogrammet har både tunghørtmetodikk og generelle voksenpedagogiske prinsipper vært viktig.

 

Det konkrete resultat av prosjektet er en kurspakke i praktisk norsk for voksne tunghørte. Kurspakken består av to samlinger hver på én dag med fjernveiledning mellom samlingene. Ved siden av det faglige programmet har vi laget en pedagogisk veiledning og en metodisk innføring i undervisning av tunghørte. Kurset vil bli satt opp som et tilbud på årsplan for Briskeby skole og kompetansesenter AS våren 2005. Målet er at det skal bli et årlig tilbud for voksne tunghørte.

Prosjektleder/forsker

Anne Elisabeth Strøm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Norsk for voksne tunghørte
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Briskeby, HLFs skole og kompetansesenter
Beløp Bevilget
2003: kr 211 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet