Norsk tuberkulosekontroll i dag

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Mål: Dette prosjektet fokuserer på tuberkulose blant innvandrere i Norge, behandlingsresultater av tuberkulose i Norge og fors

Mål: Dette prosjektet fokuserer på tuberkulose blant innvandrere i Norge, behandlingsresultater av tuberkulose i Norge og forsinkelse i diagnostikk av tuberkulose i Norge. Hensikten er å få kunnskap om disse forholdene.

 

Metoder og materialer: Det er benyttet kvantitative studier bygget på data fra det sentrale tuberkuloseregister ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, pasientens journaler, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI) om ankomst til Norge. Studiet består av flere deler:

 

·         tuberkulose blant innvandrere i Norge (utgjør også grunnlaget for prosjektet):

a)         Tuberkulose i Norge 1986-99 etter fødeland

b)         Tid fra ankomst i Norge til diagnose av tuberkulose blant utenlandsfødte

1986-2002

·        tuberkulose utenfor lungene blant somaliske innvandrere i Norge 1996-2000 behandlingsresultater av tuberkulose i Norge 1996-2002 og forekomst av resistens mot tuberkulosemedikamenter i denne perioden. Studien sier også noe om størrelsen på problemet, om behandlingsavbrudd og årsaker til ufullstendig behandling av tuberkulose i Norge.

·        forsinkelse i diagnostikk av tuberkulose i Norge og risikofaktorene for slik forsinkelse.

 

Oppnåde resultater: Risikoen for å ha tuberkulose var høy blant innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose. For mange grupper immigranter var risikoen for å ha tuberkulose høy også mange år etter ankomst til Norge. Behandlingsresultatene er forbedret i Norge i perioden 1996-2002. Resultatene av denne forskning vil styrke arbeidet med tuberkulosekontroll i Norge.

 

Doktorgradsavhandling:

Farah MG (2006) Tuberculosis in Norway with emphasis on immigrants. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 82-8080-180-4 No.404.

 

Artikler:

Farah MG, Tverdal Aa, Selmer R, Heldal E, Bjune G (2003) “Tuberculosis in Norway by country of birth, 1986-99.” Int J Tuberc Lung Dis, årg. 7, nr. 3, s. 232-235.

 

Steen TW, Farah MG, Johnsen NL, Johnsen H, Johnsen ULH (2003) “Tuberkulose utenfor lungene blant somaliske innvandrere i Norge. (Exrapulmonary tuberculosis in Somali immigrants in Norway, 1996-2000.)” Tidsskr Nor Laegeforen, årg.123, nr. 6, s. 818-821.

 

Farah MG, Meyer HE, Selmer R, Heldal E, Bjune G (2005) “Long-term risk of tuberculosis among immigrants in Norway.” Int J Epidemiol, nr. 34, s. 1005-1011.

 

Farah MG, Tverdal Aa, Steen TW, Heldal E, Brantsaeter AB, Bjune G (2005) “Treatment outcome of new culture positive pulmonary tuberculosis in Norway.” BMC Public Health, nr. 5:14.

 

Farah MG, Rygh JH, Steen TW, Selmer R, Heldal E, Bjune G (2006) “ Patient and health care system delays in the start of tuberculosis treatment in Norway.” BMC Infectious Diseases, nr. 6:33.

Prosjektleder/forsker

Mohamed Guled Farah

Hovedveileder

Gunnar Bjune

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Norsk tuberkulosekontroll i dag
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2001: kr 322 000, 2002: kr 445 000, 2003: kr 460 000
Startdato
01.04.2001
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet