Noveller på tegnspråk til videregående skole

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Det er et stort behov for tilrettelagte læremidler for døve og hørselshememde barn og unge. Ifølge NOU 2023:20 Tegnspråk for livet, er det “en kritisk mangel på språklig kompetente lærere, læremidler og forskningsbasert kunnskap om tospråklig opplæring som skal gi barn ferdigheter i både norsk tegnspråk og norsk.” Mangelen er nok størst for døve/hørselshemmede elever på videregående trinn. Det er nesten ingen læremidler på tegnspråk for elever i videregående skole, da det har vært prioritert å utvikle læremidler for barnehage og grunnskole, noe som er fullt ut forståelig. Det finnes nesten ingen tegnspråkoversettelser av klassiske noveller som holder god nok faglig kvalitet til bruk i undervisning i dag. Tegn.TV publiserte i 2023 novellen “Å drepe et barn” av Stig Dagerman, som fikk svært gode tilbakemeldinger fra Nydalen videregående skole som er et landsdekkende tilbud til døve elever, med undervisning på tegnspråk. Norsklærere både ved Nydalen vg.skole i Oslo og ved Briskeby videregående skole i Lier (også et landsdekkende tilbud for hørselshemmede elever fra hele landet, en skole opprettet av Hørselshemmedes Landsforbund) etterlyser oversettelser av flere noveller til bruk i deres undervisning. Døve og hørselshemmede som skal lære seg norsk og få kjennskap til norsk litteratur, vil ha stor nytte av å kunne få tilgang til deler av norsk pensum som tegnspråklig film med undertekster og tydelig tale. Det gjør det mye lettere for dem å forstå den norske originalteksten, og bidrar til bedre læring av norsk skriftspråk. Dette gjelder også f.eks døve innvandrere som kanskje har lært seg norsk tegnspråk, men som har utfordringer med å lære norsk skriftspråk. Vi har også et behov for å utvikle oversettelse og produksjon av tegnspråkversjoner av norske tekster som et eget fagområde. Det er også først de siste 10-15 årene vi har utviklet et fagmiljø med døve mediearbeidere. Så sent som februar 2024 arrangerte Tegn.TV den aller første landsdekkende fagdagen for norsk tegnspråkproduksjon i Sandefjord, som del av Dam-prosjektet “Inkludering og muligheter for døve i tegnspråkproduksjon.” Hovedmålet med prosjektet er både å bidra til at barn og unge får tilgang på klassiske norske noveller på tegnspråk, med undertekster og norsk tale, dekke et sårt tiltrengt behov i norskundervisningen av døve og hørselshemmede i videregående skole, og i tillegg gi døve/hørselshemmede i alle aldre bedre tilgang til sentrale tekster i norsk kultur og litteratur. Filmene skal også ha verdi for andre enn kjernemålgruppen – og være tilgjengelige kulturuttrykk for alle, uansett om man er døv eller hørende. Døve/hørselshemmede elever i videregående skole er prosjektets primærmålgruppe, i samarbeid med deres norsklærere. Vi vil oversette 16 noveller og lage 16 tilhørende ressursvideoer for lærere – til sammen 32 filmer. Alle filmene skal være tilgjengelig på både tegnspråk, tydelig norsk tale og undertekster.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Noveller på tegnspråk til videregående skole
Organisasjon
Hørselshemmede barns organisasjon
Beløp Bevilget
2025: kr 355 000, 2026: kr 360 000, 2027: kr 375 000, 2028: kr 395 000
Startdato
01.01.2025
Sluttdato
31.12.2028
Status
Under gjennomføring