Null sus – film

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
I prosjektet ”Null Sus – film” vil vi lage en informasjonsfilm om støypåførte hørselsskader for og med ungdom. Filmen skal vise hvordan man kan redusere eller forhindre skader gjennom forebyggende tiltak. Filmen blir gjort tilgjengelig for nedlastning fra internett. Redaksjonell omtale i fagskrifter, media og lignende skal gjøre lærerne kjent med filmen og det pedagogiske opplegget rundt den. Vi ser det som spesielt viktig å lage en slik film nå, som ett av flere virkemidler hvor fokus rettes på støypåførte hørselsskader som er et stort og økende samfunnsproblem.

2. Målsetting
·Produsere en film til bruk for elever på 10. klassetrinn i ungdomsskolen og Vg1. i den videregående skolen som en del av opplæringen i Kunnskapsløftet.
·Nå ut med informasjonen til elever, lærere, pårørende og befolkningen generelt.
·Kompetanseheving av fagpersoner og lærere ved kompetansesentra, PPT og i skolen for øvrig.

3. Målgrupper
·Elever på 10. trinn i grunnskolen og på Vg1 i videregående opplæring.
·Lærere, nærpersoner, helsepersonell og befolkningen generelt.

4. Innhold og betydning
Null sus -filmen skal gi økt kunnskap om hvordan hørselsproblemer relatert til fritidsstøy oppstår og hvordan man kan beskytte seg mot den. Filmen gir informasjon på en lett og interessant måte og knyttes opp til undervisning i Kunnskapsløftet. Vi håper filmen kan bidra til bedre hørselsvaner og holdningsendringer. For å nå ut med budskapet ønsker vi å bruke media aktivt i markedsføringen av filmen.

5. Framdriftsplan (Januar – desember 2008)
Januar – juni: Produksjon av film og arbeidshefte ved Strat og Toftenes AS, Cockpit Creation AS og Briskeby skole og kompetansesenter AS
Juni: Tilrettelegging for internett
Juli: Ferie
August – september: Lansering /markedsføring
August – november: Presentasjon på skoler
Desember: Rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0013.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
I prosjektet ”Null Sus” har vi laget en informasjonsfilm om hvordan støypåførte hørselsskader oppstår og hvordan man kan beskytte seg mot det. Filmen er laget for og med ungdom. I filmen følger vi blant andre hovedpersonen, Thomas, som har fått en hørselsskade etter å ha sovnet med pluggene til MP3-spilleren i ørene. Gjennom animasjoner ser vi hvordan lyden blir behandlet inne i øret, og vi får se hvordan hørselen blir ødelagt av den langvarige bruken av MP3-spilleren. I tillegg er det innslag og intervjuer med ”kjendiser” som uttaler seg om hvordan de selv har fått hørselsskader og hvordan dette påvirker dem i hverdagen. Hovedhensikten er å motvirke at hørselsskader forårsaket av høy musikk blir en livsstilssykdom. Filmen Null Sus er ett av mange virkemidler og kampanjer som kan være med på å dempe denne utviklingen.

Hovedmålsettingen med dette prosjektet, har vært å produsere en pedagogisk tilrettelagt film til bruk for elever i den videregående skolen og i ungdomsskolen. Samtidig skal den kunne ses utenfor klasserommet av så vel ungdom, lærere, pårørende og befolkningen generelt. Likeledes håper vi, gjennom filmen, å heve kompetansen om temaet hos fagpersoner som gjennom sitt arbeid har daglig kontakt med ungdom.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med videoprodusenten Strat & Toftenes AS og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). I tillegg har elever fra flere videregående skoler innenfor Buskerud og Oslo bidratt under innspillingen og redigeringen av filmen.

Prosjektet har pågått fra januar til desember 2008. Filmproduksjonen foregikk i vårhalvåret, og filmen hadde premiere 8. oktober. Deretter ble en DVD-versjon sendt gratis til alle landets videregående skoler.

Filmen har blitt godt mottatt av skolene. I forbindelse med premieren oppnådde vi god pressedekning. Dette førte til at andre grupper enn våre primærmålgrupper også har tatt kontakt for å få filmen.

Prosjektleder/forsker

Ellen Dannevig Straube

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Null sus – film
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Briskeby skole og kompetansesenter as
Beløp Bevilget
2008: kr 609 000
Startdato
02.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet