Ny horizont

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektbeskrivelse: Videreføring av prosjektet Yngre med ervervet skade

Prosjektbeskrivelse: Videreføring av prosjektet Yngre med ervervet skade. Finne supplerende metoder og aktiviteter som skal styrke de skaddes evne til å lære.

 

Ny Horizont er et opplæringstilbud for personer som har fått en hodeskade i voksen alder. Tilbudet er integrert i en voksenopplæringsenhet der det blir gitt spesialundervisning. Ny Horizont tilbyr opplæring på data og andre elektroniske hjelpemidler med tanke på å lette kommunikasjon, gi støtte for skadet korttidshukommelse og å gi generell innføring i bruk av data.

 

På data har vi tatt i bruk programmet CogPack, som er et kartleggings- og treningsverktøy for hodeskadde. Med dette programmet kartlegger og analyserer vi brukerens evne til konsentrasjon, hukommelse, logikk, kunnskap, reaksjon og koordinasjon med mer, samtidig som den er et godt treningsverktøy.

 

Gruppesamtaler

Vi har en time med gruppesamtale i uka. Der søker vi å bevisstgjøre hver enkelt elev på sin egen situasjon. Vi snakker om det å være skadet, og hører hvilke strategier hver enkelt bruker i forskjellige situasjoner i hverdagen. Vi snakker også om hvilke kompenserende hjelpemidler som finnes og hvordan de brukes.

 

Forming og andre kreative aktiviteter

Elevene planlegger og utfører mest mulig av eget arbeid. Dette gir positive utslag i evnen til konsentrasjon, presisjon, motorikk og planlegging av arbeidsoppgaver. En annen gevinst er at den skadde får økt selvtillit ved å lage et eget produkt.

 

Felles lunsj og samlingspunkter

Elevene får her trening i å forsyne seg og klare det meste av det praktiske rundt et måltid selv. Samtidig som at det er god sosial trening, skaper måltidene en positiv atmosfære i gruppa. Vi hadde også skoleavlutninger (sommerferie og juleferie) hvor familie og pårørende var invitert til å komme.

 

Spill – kunnskapsspill, brettspill, språkspill og kortspill

For at hjernen skal lage nye ”forbindelser”, eller styrke de eksisterende, er det viktig at den stimuleres til aktivitet. Da er det enklest å gjøre noe man synes er lystbetont.

 

Opplevelser (friluftsaktiviteter, utstillinger og arrangementer)

Positive opplevelser i hverdagen gir oss mer overskudd til å ta fatt på andre oppgaver. Det styrker felleskapsfølelsen (VI har opplevd noe sammen). Ved å ta bilder av det vi gjør kan de (aller fleste elevene) også fortelle andre hva de har opplevd, som igjen gir økt selvfølelse ved aktivt å kunne bidra selv. Bilder kan gjøre at man gjenkjenner enkelte stemninger, følelser, ord og/eller andre assosiasjoner og kan dermed styrke hukommelsen på andre områder også.

 

Fysisk trening står fast på timeplanen to timer i uka. Da er det mange individuelle opplegg. F. eks gåtrening for personer med ensidig lammelse, øvelser for styrking av balanse og reaksjon, styrketrening, motorikk og ”øye – hånd” koordinasjon.

Prosjektleder/forsker

Aage Borrmann

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Ny horizont
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Granskogen skole
Beløp Bevilget
2006: kr 100 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet