Ny terapi ved luftveisallergi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kroniske allergiske plager fra luftveiene oppstår fordi kroppens immunapparat reagerer med betennelse på ufarlige st

Bakgrunn: Kroniske allergiske plager fra luftveiene oppstår fordi kroppens immunapparat reagerer med betennelse på ufarlige stoffer i luften (for eksempel gresspollen). Når en allergiker eksponeres for et stoff han/hun er allergisk imot, vil spesialiserte celler i slimhinnen, såkalte antigen-presenterende celler, ta opp disse stoffene, og aktiverer deretter såkalte T-lymfocytter ved å vise fram deler av allergenet. Hos en allergiker vil T-lymfocytter som gjenkjenner allergener skille ut signalstoffer som er ansvarlig for den betennelsesreaksjonen man finner i luftveiene ved høysnue og allergisk astma. Det finnes mange ulike typer antigen-presenterende celler og hvilke som tar opp og presenterer allergener for T-lymfocyttene er ukjent, men resultater fra allergiske dyremodeller tyder på at såkalte dendrittiske celler er sentrale. Identifisering av de antigen-presenterende cellene som er ansvarlig for aktivering av T-lymfocyttene vil kunne danne grunnlag for nye målrettede behandlingsmetoder hvor man søker å manipulere interaksjonen mellom de to celletyper.

 

Målsetting: Vi ønsket derfor å kartlegge hvilke dendrittiske celler deltok ved allergisk luftveisbetennelse, studere om det var mulig å påvirke de dendrittiske cellenes evne til å aktivere allergen-spesifikke T-lymfocytter.

 

Metoder: Personer med allergisk rhinitt ble eksponert for allergen lokalt i nesen og forekomsten av dendrittiske celler ble undersøkt i vevsprøver fra neseslimhinnen og i blodprøver både før og etter eksponering. I tillegg ble dendrittiske celler og T-lymfocytter isolert fra blodprøver av personer med gress-allergi og begge celletypene ble dyrket sammen i nærvær av gresspollen for å simulere en allergisk reaksjon i reagensrøret. I enkelte forsøk brukte vi syntetiske stoffer (såkalte CpG-motiver) som vi tror kan påvirke interaksjonen mellom de dendrittiske cellene og T-lymfocyttene.

 

Resultater: Vi har funnet at en undergruppe av dendrittiske celler, de såkalte plasmacytoide dendrittiske celler i betydelig grad akkumulerte i neseslimhinnen til allergikere etter lokal eksposisjon. De samme plasmacytoide cellene stimulerte allergen-spesifikke T-lymfocytter kraftig ved nærvær av gresspollen. Når vi tilsatte CpG-motiver påvirket dette de dendrittiske cellene slik at responsen til T-lymfocyttene endret seg betydelig. De oppførte seg mere som T-lymfocytter hos ikke-allergiske personer.

 

Vitenskapelig betydning: Plasmacytoide dendrittiske celler er til stede i slimhinnen hos allergikere og spiller trolig en viktig rolle ved høysnue. En gruppe syntetiske stoffer (såkalte CpG-motiver) har betydelig effekt på de plasmacytoide dendrittiske cellers funksjon. Denne effekten kan vise seg å være meget viktig for utvikling av nye målrettede behandlingsformer mot luftveisallergi.

 

Doktorgradsavhandlingen:

Farkas, L. 2003, Human plasmacytoid dendritic cells: involvement in allergy, autoimmunity and virus reactions. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet. ISBN 82-8072-139-8

 

Artikler:

Jahnsen, F.L., Lund-Johansen, F., Dunne, J., Farkas, L., Haye, R. & Brandtzaeg, P. 2000, “Experimentally induced recruitment of plasmacytoid (CD123high) dendritic cells in human nasal allergy.J Immunol nr. 165, s. 4062-4068.

 

Farkas, L., Beiske, K., Lund-Johansen, F., Brandtzaeg, P. & Jahnsen, F.L. 2001, “Plasmacytoid dendritic cells (natural interferon-a/b-producing cells) accumulate in cutaneous lupus erythematosus lesions.” Am J Pathol nr. 159, s. 237-243.

 

Farkas, L., Kvale, E.O., Johansen, F.E., Jahnsen, F.L. & Lund-Johansen, F. “Plasmacytoid dendritic cells activate allergen-specific Th2 memory cells: modulation by CpG oligodeoxynucleotides.” J Allerg Clin Immunol In press, pending revision 2004.

 

Farkas, L., Kvale, E.O., Brandtzaeg, P., Lund-Johansen, F. & Jahnsen, F.L. “Plasmacytoid dendritic cells and CD11c+ dendritic cells induce distinct cytokine patterns in virus-specific CD4+ T-cell memory responses.” Manuscript in preparation 2004.

Prosjektleder/forsker

Lorant Farkas

Hovedveileder

Frode L Jahnsen

Detaljer
Program
Forskning (1999)
Prosjektnavn
Ny terapi ved luftveisallergi
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 410 000, 2001: kr 430 000, 2002: kr 445 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet