Nyblitte afatikere & pårørende

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Afasiforbundet i Norge hadde gjennom lengre tid ønsket å etablere faste landskurs for mennesker som nylig er blitt rammet av a

Afasiforbundet i Norge hadde gjennom lengre tid ønsket å etablere faste landskurs for mennesker som nylig er blitt rammet av afasi sammen med deres nærmeste pårørende. Å få afasi (ervervede språkvansker etter hjerneskade) skjer plutselig og uventet, og de fleste vet lite eller ingenting om denne tilstanden. Med prosjektmidler fra HR gjennomførte vi i november 1999 et pilotprosjekt med kurs for ”Nyblitte afatikere og pårørende”. Dette avdekket et stort behov. Vi ville også i år gi informasjon om afasi, lover og rettigheter og stimulere til kommunikasjon for å forhindre isolasjon. Kurset gav også deltakerne anledning til å få erfaringer og kontakt med andre i samme situasjon.

 

De tildelte prosjektmidlene fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) ga mulighet for å arrangere et kurs for afasirammede sammen med pårørende. 25 afasirammede med hver sin pårørende (50 personer totalt) deltok på et 4 dagers kurs, som ble avviklet i november/desember 2000 på Stjørdal. På grunn av midlene fra HR, hadde ingen av deltakerne mer enn 500 kroner i utgifter i forbindelse med reise og opphold! Våre erfaringer fra 1999 og det kurskonseptet som ble utarbeidet da,  ga et meget godt grunnlag for utarbeidelsen og gjennomføringen av årets kurs.

 

På kurset ga ulike fagfolk orientering om relevante emner. Dessuten formidlet mennesker som har levd med afasi i familien, sine erfaringer og opplevelser, både i plenum og i grupper. Det kom tydelig frem at når en person får afasi, berører det også de pårørende og virker inn på samspillet i familien. Både de afasirammede og pårørende ga sterkt uttrykk for hvor viktig det var å treffe andre i samme situasjon.

 

For prosjektmidler året før var det utarbeidet en praktisk håndbok med veiledning og retningslinjer til bruk ved planlegging av kurs for afasirammede.  Vi bygde på denne, og har revidert og bearbeidet den etter årets erfaringer

 

Kurset ble vurdert som meget nyttig både av deltakere og arrangører. Både på grunnlag av det store behovet som eksisterer og den positive tilbakemelding deltakerne ga, ønsker vi å arrangere slike kurs årlig, forutsatt at Afasiforbundet i Norge klarer å skaffe økonomiske midler til et slikt tiltak.

 

Nøkkelord: afasi, informasjonskurs, afasirammede, pårørende

Prosjektleder/forsker

Liv Stabell Kulø

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Nyblitte afatikere & pårørende
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2000: kr 300 000
Startdato
01.05.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet