Nye tiltak for nysmittede hivpositive

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektets hovedmål har vært følgende: Aksept skal gi hivpositive et best mulig psykososialt tilbud og sette i verk tiltak so

Prosjektets hovedmål har vært følgende: Aksept skal gi hivpositive et best mulig psykososialt tilbud og sette i verk tiltak som kan bidra til omsorg, trivsel og styrking av eget selvbilde og egenverd.

 

Prosjektets formål blir på den måten forebyggende. Våre erfaringer med samtaler med hivpositive gir oss grunn for å anta at hivpositive som får økt sin livskvalitet og styrket sitt selvbilde i mindre grad vil utsette nye partnere for smittefare. Samtidig skal Aksept jobbe mot å trygge nysmittede om at de kan være anonyme i møte med Aksept, og at vår taushetsplikt er absolutt, slik at de tør å ta kontakt med oss.

 

Prosjektet er blitt til ut fra et ønske om at Aksept skal kunne gi hivpositive i Norge et tilbud tilpasset den enkelte brukers behov. Målgruppen har vært alle brukere av Aksept, andre hivpositive som ikke kjenner til/benytter seg av Aksept – deriblant nydiagnostiserte/nysmittede, samt samarbeidspartnere og fagpersoner som kommer i kontakt med hivpositive gjennom sitt arbeid.

 

Prosjektet har vært todelt. Den ene delen har handlet om å iverksette tiltak for å nå ulike grupper av hivpositive med informasjon om Aksept og tilbudet vårt. Vi har blant annet arrangert hagekonserter og fagseminar to år på rad, og jobbet systematisk med bruk av internett for å nå nye hivpositive menn som har sex med menn. Vi har også brukt mye tid og ressurser inn mot hivpositive asylsøkere og hivpositive med minoritetsbakgrunn for å finne gode arbeidsmetoder for å nå fram til disse gruppene.

 

I tilegg har vi utarbeidet, gjennomført og bearbeidet resultater fra to spørreundersøkelser hvor den ene har vært rettet mot hivpositive som allerede benytter seg av Aksepts tilbud. I den andre undersøkelsen ønsket vi å nå hivpositive som ikke benytter seg av Aksept i dag. Vi ville finne ut hva hivpositive selv synes om Aksept, og vi ville vite mer om deres forslag til hva vi skal gjøre for at tilbudet vårt skal være best mulig i framtiden.

 

På bakgrunn av resultatene både fra undersøkelsene og tiltakene for øvrig i prosjektet, kommer vi med en rekke anbefalinger av ulike tiltakspakker knyttet opp mot de ulike gruppene som er spesielt rammet av hiv.

 

Prosjektet er finansiert av Helse og Rehabilitering (57%) og Sosial- og helsedirektoratet (43%).

 

Prosjektrapport samt presentasjonen av spørreundersøkelsene er tilgjengelig på www.aksept.org

Prosjektleder/forsker

Svein Fuglestad

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Nye tiltak for nysmittede hivpositive
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Aksept – senter for alle berørt av hiv
Beløp Bevilget
2002: kr 185 000, 2003: kr 185 000
Startdato
02.05.2002
Sluttdato
31.10.2003
Status
Avsluttet