Nys i tunnelen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektnavn:
“Nys i tunnelen”

Bakgrunn for prosjektet:
Stadig flere blir allergiske. Det er ca. 1 million pollenallergikere i Norge i dag og forekomsten er økende. Det utgjør 20 % av hele Norges befolkningen. Mange av disse er udiagnostisert. Rundt 300 000 har alvorlige plager.

Undersøkelser viser at studenter kan risikere å gå ned så mye som 1,5 karakter om eksamen blir lagt i pollensesongen. Mange av studentene på høyskole og universitet har nylig flyttet hjemmefra og skal stå på egne bein og ta vare på helsa si. Fra vår rådgivningstjeneste har vi erfart at de mangler kunnskaper om pollenallergi og sine rettigheter, og at de slurver med medisineringen av pollenallergien sin og lever med mye større plager enn de strengt tatt behøver.

At antall selvmord om våren øker er velkjent, men årsakene til det er uvisse. I en ny undersøkelse har Ping Qin m. fl. vist at det er en predikativ sammenheng mellom økt forekomst av pollen og selvmord. Det kan altså virke som om den massive pollenutløsningen om våren som forårsaker allergiske betennelsestilstander, kan øke selvmordsrisikoen ved å påføre individer med økt allergirisiko, økt risiko for depresjon og selvmord.

Gjennom å lage små filmsnutter som også blir tilgjengelig på de sosiale plattformene, som Facebook, håper vi på å nå bredt ut med informasjon om pollenallergi og hvordan plager kan forebygges og behandles, og hvordan skoler og arbeidsplasser kan tilrettelegge på best mulig måte. Det finnes i dag ikke noe tilsvarende materiell.

Prosjektets målsetting:
Å gjøre informasjon om pollen lett tilgjengelig for alle i Norge.

Muligheten for å spre riktig budskap om pollenallergi slik at alle med denne plagen, og spesielt skoleelever og studenter står best mulig rustet til å gjennomføre en krevende skolegang, med et resultat som i minst mulig grad påvirkes av pollensymptomer. God og tilgjengelig informasjon på en lettfattelig måte, vil føre til at flere får reduserte plager og mindre fravær fra jobb og skole.

Prosjektets målgruppe:
Personer som har pollenallergi og de som har plagene, men ikke har forstått at det dreier seg om pollenallergi. Kunnskapene man tilegner seg gjennom filmene skal gjøre en i stand til å forstå og utføre riktig tilrettelegging på skoler og arbeidsplasser. Ettersom det er så høyt forekomsttall, vil det i teorien dreie seg om alle i Norges land dvs. pårørende, helsepersonell og ansatte ved undervisningsinstitusjoner.

Beskrivelse av gjennomføring:
Lage tre ulike filmer om pollen til bruk på reklamefrie dager på TV, film om medisinering og behandling og om tilrettelegging hjemme, på skoler og på arbeidsplasser. Disse kan ses på NAAFs nettsider og i sosiale medier gjennom tilrettelagte facebooksider.

I filmene vil vi møte lege / helsepersonell og brukere med pollenallergi. Løsningen skal spille sammen med sosiale medier (Facebook) og på denne måten invitere til en viral distribusjon mot pollenallergikere, pårørende og andre interesserte. Samtidig vil løsningen fungere som et videoarkiv for nedlasting av de enkelte filmene i høy kvalitet.

Prosjektets betydning:
Et slikt elektronisk verktøy vil være tilgjengelig for de aller fleste.
Tilgjengeligheten vil kunne bidra til å øke kunnskapene om pollenallergi og gi færre plager. God og kvalitetssikret opplæring gir en bedre sykdomskontroll, og reduserer samfunnets kostnader til sykefravær og legebehandling.

Framdriftsplan:
Prosjektgruppe nedsettes januar 2014 og tilbud på filmatisering innhentes. Det utarbeides tekst til første film innen februar og fagperson og brukere er på plass. Filming starter i mars. Ferdigstillelse av alle filmene innen september med tilrettelegging på nettsider. Lansering/publisering deretter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Nys i tunnelen sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Bo A Gleditsch

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Nys i tunnelen
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 480 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet