Obstetrisk anal sfinkter skade

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Alvorlige fødselsrifter defineres som skade av lukkemuskelen og /eller slimhinnen av endetarmen under fødselen. Studier viser at ca. 30 % av kvinner med slike skader kan utvikle komplikasjoner i form av ufrivillig passasje av luft og/eller avføring. Økt kunnskap om komplikasjoner av alvorlige fødselsrifter har ført til økt fokus på å forebygge slike skader. I dag er alvorlige fødselsrifter en av indikatorene for pasientsikkerhet i Norge og de øvrige OECD-land.

 

Målsetting: Kunnskap om risikofaktorer er nødvendig i ethvert forebyggingstiltak. Vårt mål var å kartlegge risikofaktorer og trender i forekomsten av alvorlige fødselsrifter i Norge i tidsperioden 1967-2004.

 

Gjennomføring: Alvorlige fødselsrifter har vært registrert i Medisinsk fødselsregister siden registeret ble etablert i 1967. Avhandlingen er i hovedsakelig basert på data fra Medisinsk fødselsregister i Norge, 1967-2004.

 

Resultater: Vi undersøkte over 2,2 millioner fødsler registrert i Medisinsk fødselsregister og fant at hyppigheten av de registrerte alvorlige fødselsrifter økte fra 0,5 % i 1967 til 4,1 % i 2004. Økt risiko for alvorlige fødselsrifter var: mødre over 30 år, førstegangsfødende, mødre med tidligere keisersnitt, afrikanske og asiatiske mødre, mødre forløst med tang eller vakuum og i forbindelse med fødsel av stort barn og fødsel på stor fødeinstitusjon.

Risikoen for alvorlige fødselsrifter i andre og tredje fødsel var generelt lavere, men kvinner med tidligere alvorlige fødselsrifter hadde høyere risiko for gjentakelse i både andre og tredje fødsel. Kvinner med og uten tidligere alvorlige rifter fikk senere like mange barn, men kvinner med tidligere alvorlige rifter ble oftere forløst med keisersnitt ved neste graviditet. Kvinner som hadde en mor eller en søster med alvorlig fødselsrift hadde høyere risiko for å få en alvorlig fødselsrift.

Registreringen av alvorlige fødselsrifter i Medisinsk fødselsregister ble også validert og ble funnet å være nøyaktig.

 

Hva er skjedd i Norge siden 2004: Helsetilsynet foretok et omfattende tilsyn av alle norske fødeinstitusjoner i 2002-2003. I rapporten fra helsetilsynet ble fødeinstitusjonene kritisert for høy forekomst av alvorlige fødselsrifter og måten de ble håndtert på. I 2006 publiserte Nasjonalt råd for fødselsomsorg en handlingsplan for å redusere fødselsrifter grad 3-4 i Norge. Dette resulterte i enorm fokus og flere intervensjonsstudier på flere norske fødeavdelinger. Nye tall fra medisinsk fødselsregister viser at hyppigheten av alvorlige fødselsrifter i Norge er halvert til 2,1 % i 2011.

 

Konklusjon: Kunnskap om risikofaktorer danner grunnlag for god forebyggende helsearbeid. Andelen av alvorlige fødselsrifter i Norge er allerede halvert. Fokuset bør fortsatt være rettet mot forebyggende tiltak samt god diagnostikk og registrering. Kvinner med tidligere alvorlige rifter bør rådspørre lege før neste fødsel.

 

Doktorgradsavhandling:

Baghestan E (2012) Epidemiological aspects of Obstetric Anal Sphincter Injuries. Apopulation-based study in Norway. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ISBN978-82-308-1982-1.

 

Artikler:

Baghestan E, Børdahl PE, Rasmussen S, Sande AK, Lyslo I & Solvang I (2007) “A validation of the diagnosis of obstetric sphincter tears in two Norwegian databases, the Medical Birth Registry and the Patient Administration System.” Acta Obstet Gynecol Scand, årg. 86, nr. 2, s. 205-209.

Doi:10.1080/00016340601111364

 

Baghestan E, Irgens LM, Bordahl PE & Rasmussen S (2010) “Trends in risk factors for obstetric anal sphincter injuries in Norway.” Obstet Gynecol, årg. 116, nr. 1, s. 25-34.

Doi:10.1097/AOG.0b013e3181e2f50b

 

Baghestan E, Irgens LM, Børdahl PE & Rasmussen S (2012) “Risk of recurrence and subsequent delivery after obstetric anal sphincter injuries.” BJOG, årg. 119, nr. 1, s. 62-69

Doi:10.1111/j.1471-0528.2011.03150.x

 

Baghestan E, Irgens LM, Bordahl PE & Rasmussen S “Obstetric anal sphincter injuries among first degree relatives: registry-based cohort study.” Under trykking I BJOG, akseptert juli 2012.

 

Prosjektleder/forsker

Elham Baghestan

Hovedveileder

Svein Rasmussen

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Obstetrisk anal sfinkter skade
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Haukeland universitetssjukehus, Kvinneklinikken
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000
Startdato
01.09.2008
Sluttdato
01.09.2011
Status
Avsluttet