Obstruktiv lungesykdom, HUNT2

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kronisk Obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en underdiagnostisert sykdom med høy sykelighet og dødelighet. Symptomene inkluderer tung pust, kronisk hoste og tetthet i brystet. Personer med KOLS har ofte andre sykdommer som bl.a. angst og hjerte-karsykdom. Diagnosen KOLS stills på bakgrunn av lungefunksjonsmålinger, og alvorlighetsgrad av luftveisobstruksjon som er inndelt i fire nivåer; grad 1 til grad 4.

 

Problemstilling: Det er behov for kunnskap om tidlige indikatorer på sykdom, hvordan sykdom påvirker pasientens helsetilstand og adekvate diagnostiske metoder for å skille mellom astma og KOLS, samt evaluere behandlingseffekt av kortikosteroider.

 

Målsetting:

A) Studere betydning av symptomet ‘daglig hoste’ for senere luftveissymptomer, lungefunksjon og dødelighet over en 11 års oppfølgingsstudie.

B) Studere sammenheng mellom lungefunksjon, tungpustethet, selvrapportert helse og innvirkning på dødelighet

C) Studere reversibilitet av lungefunksjon hos friske, samt hos personer med økt luftveismotstand for å kunne avklare grenseverdier for syke, samt grad av endring hos pasienter med uttalt luftveismotstand.

 

Gjennomføring: Artiklene i avhandlingen er basert på data fra lungeprosjektet i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1996-97.

 

Resultater: I en tverrsnittstudie med 10 693 deltakere fant vi at både redusert lungefunksjon og angstsymptomer hadde sammenheng med mer rapportering av tung pust. Innen samme nivå av lungefunksjon var tung pust mer vanlig blant personer med enn blant personer uten angst. Dette kan bety at angst har betydning for opplevelsen av tung pust.

I en kohortstudie hvor 10 491 deltakere ble fulgt i opptil 16 år fant vi at redusert lungefunksjon hadde sterk sammenheng med økt totaldødelighet og hjerte-kardødelighet. ‘Tung pust ved gange’ hadde sammenheng med økt totaldødelighet uavhengig av lungefunksjon. ‘Kronisk hoste’, ‘tung pust i ro’ og antall luftveissymptomer hadde sammenheng med økt totaldødelighet kun når lungefunksjon ikke var tatt hensyn til. Luftveissymptomene hadde ikke sammenheng med hjerte-kardødelighet uavhengig av lungefunksjon. Resultatene indikerer at ‘tung pust ved gange’ bør tas på alvor.

 

Doktorgradsavhandling:

Leivseth L (2013) Chronic onstructive pulmonary diseasae; lung function, respiratory symptoms, and mortality. The HUNT Lung Study 1995-97. NTNU I Trondheim, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-471-4661-3

 

Artikler:

Leivseth L, Nilsen TI, Mai XM, Johnsen R & Langhammer A (2012) “Lung function and anxiety in association with dyspnoea: The HUNT study.” Respir Med, årg. 106, nr. 8, s. 1148-1157.

doi:10.1016/j.rmed.2012.03.017

 

Leivseth L, Nilsen TI, Mai XM, Johnsen R & Langhammer A (2014) “Lung function and respiratory symptms in association with mortality: The HUNT study.” COPD, årg. 11, nr. 1, s. 59-80.

doi:10.3109/15412555.2013.781578.

 

Leivseth L, Brumptom BM, Nilsen TI, Mai XM, Johnsen R & Langhammer A (2013) “GOLD classifications and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: the HUNT Study, Norway. “, Thorax, Oct;68:914-21.

doi:10.1136/thoraxjnl-2013-203270

 

Andre publikasjoner:

Brumpton B, Leivseth L, Romundstad PR, Langhammer A, Chen Y, Camargo CA & Mai XM (2013) “The joint effect of anxiety, depression and obesity on incident asthma in adults: The HUNT Study.” Int J Epidemiol, årg. 42, nr. 5, s. 1455-1463.

doi: 10.1093/ije/dyt151

 

Publiserte sammendrag i forbindelse med konferanser:

Leivseth L, Nilsen TI, Mai XM, Johnsen R & Langhammer A. ”Lung Function and Respiratory Symptoms in Association with Mortality: The HUNT Study.” ERJ 2012;40:Suppl.56

 

Leivseth L, Nilsen TIL, Mai XM, Johnsen R & Langhammer A. “Lung function and anxiety in association with dyspnoea – The HUNT study.” ERJ 2011;38:Suppl.55

 

Leivseth L, Bjørngaard JH & Vasseljen O. “Natural course of musculoskeletal pain – a prospective cohort study.” Norsk Epidemiologi 2010;20:Suppl.1

 

Leivseth L, Nilsen TIL, Johnsen R & Langhammer A. “Respiratory symptoms and lung function associated with self-rated physical and psychological health: The Nord-Trøndelag Health Study.” Norsk Epidemiologi 2010;20:Suppl.1

 

Leivseth L, Nilsen TIL, Johnsen R, Holmen TL & Langhammer A. “Associations between lung function and dyspnoea, self-rated health, and mortality: The Nord-Trøndelag Health Study.” ERJ 2008;32:Suppl.52

 

 

Prosjektleder/forsker

Linda Leivseth

Hovedveileder

Arnulf Langhammer

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
Obstruktiv lungesykdom, HUNT2
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for samf.med.
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 0, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet