Offentleg konsert med gjesteartister.

Søknadssammendrag

1. The Jokers er ei musikkgruppe beståande av 7 ungdommar med utviklingshemming frå 13 til 43 år. Dei er elevar i Bømlo musikk- og kulturskule, samt medlem i Dissimilis Norge. Gruppa vart etablert i 2009, og har sidan då vist at dersom menneske får muligheiter i livet så gjev det resultat!
The Jokers har speleoppdrag kvar månad, både på Bømlo og utanfor bygda, og har allereie opparbeidd seg ein stor popularitet.


2. «Me kan!» viser at: me kan lage ein offentleg konsert, me kan invitere gjesteartistar, me kan fylle stolane i salen.
Me kan gjere som alle andre, dersom me får muligheit!
Målsetjinga med dette prosjektet er ei vidareutvikling av The Jokers opplevingsreise, og å skape noko på linje med andre grupper i kulturskulen. Totalt skal dei kunne 16 låtar på repertoaret for å klare å gjennomføre konserten.

3. Målgruppa er psykisk utviklingshemma barn og unge. På publikumssida har The Jokers nådd heile spekteret i samfunnet frå barn, unge, middelaldrande og gamle med sin musikk og speleglede. Me ser at samfunnet er opptekne av integrering og inkludering! Me håpar at The Jokers kan stimulere andre til å skape fleire kulturtilbod for utviklinghemma.

4. Arbeidsgruppa rundt The Jokers er foreldre og lærarar til medlemmane.
Me jobbar i kulissane, driv organisering, henter inn gjesteartistar, teknikk, PR, sponsorar, leigeforhold, og mykje meir.

5.Betydinga av prosjektet er stort! Det å skape og å arbeide målbevisst er viktig for kvart eit individ.

6. Dato for konserten ME KAN! vert 21.09 2013. i Bømlo kulturhus.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0067.pdf

Sluttrapportsammendrag

Gjennom økonomisk støtte frå Exstrastiftelsen gjennomførte Dissimilis gruppa The Jokers konserten» ME-KAN»! Lørdag 21. September kl 19, med stor suksess!
Tittelen» ME-KAN» symboliserer at dersom mennesker får mulighet i livet så gjer det resultat! The Jokers ville lage ein offentleg og inkluderande konsert og samstundes ta del i Bømlo kommune sitt 50.års jubileum med dette unike prosjektet.
Bømlo kulturhus var fyllt til randen, det vart seld 352 bilettar av 352 plassar.!
Målsetjinga vart nådd.
The Jokers hadde med seg 100 gjesteartistar som spelte i lag med gruppa. Blåsarar, strykere, gitarsolist, munnspelsolist, kor med elevar med utviklingshemming, 2 stk barnekor, ten- sing, og dansarar. Nina Sele som er profesjonell skodespelar vart innleigd som konferansier og regissør, og ho «sydde» saman konserten til ein magisk opplevelse.

I søknaden vår til Exstrastiftelsen stod det at samfunnet på Bømlo er opptekne av integrering og inkludering. Det viste den store buketten med gjesteartistar som var i alderen 5-50 år, og ikkje minst publikum i salen!.

For å skape denne konserten har den økonomiske støtta frå Exstrastiftelsen og samarbeidet med Dissimilis Norge vore svært avgjerande for å få dette til. Me vil og trekkje fram lærar Einar Martin Løkling med sin musikkpedagogiske kompetanse. Han komponerte verk til dei ulike gjesteartistane som tok del i konserten, og bak det arbeidet var det mange arbeidstimar.


Me i arbeidsgruppa rundt The Jokers har hatt fokus på, og respekt for at me skulle arbeide i tråd med tildelingskriteriane frå Exstrastiftelsen helse og rehabilitering, samt Dissimilis Norge.

Prosjektleder/forsker

Wenche Tveit

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Offentleg konsert med gjesteartister.
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 65 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet