Økt aktivitet for miljøgruppa

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Øksnes Skoleidrettslag starta i 2002 opp et treningstilbud for handikappede. Fra før hadde vi treningstilbud til alle andre grupper, både barn, ungdom og voksne, så det var naturlig å prøve å gi denne gruppa et tilbud også. Dessuten var det ingen andre idrettslag i vår kommune som hadde et tilbud til handikappede.

 

Vi startet opp med ca 15 utøvere, som fikk navnet Miljøgruppa i idrettslaget, og aktivitetene var ballspill som bocchia, fotball og volleyball. Gruppa besto av utøvere med svært ulik mestringsevne og forskjellig alderssammensetning, derfor ble behovet for mer varierte aktiviteter snart synlig. Etter en kartlegging blant utøverne kom det fram endel forslag til nye aktiviteter, og det var bakgrunnen for at vi søkte om Extra-midler for kunne finansiere dette.

 

Vi har kjøpt inn endel nytt utstyr, blant annet et sett til bueskyting og nye baller til ballspill, og aktivitetene er i gang. Så langt ser det veldig bra ut, utøverne trives godt og har stor framgang. Utfordringen fremover er å rekruttere nye utøvere, samt ledere til gruppa. Å finne nye og utfordrende aktiviteter til Miljøgruppa vil være en kontinuerlig utfordring framover.

Prosjektleder/forsker

Knut Haaheim

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Økt aktivitet for miljøgruppa
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2006: kr 25 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet