Økt fysisk aktivitet i psykiatrien

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Undersøkelser av kommunene i Norge viser at mennesker med psykiske lidelser ikke har de samme mulighetene som andre til å delt

Undersøkelser av kommunene i Norge viser at mennesker med psykiske lidelser ikke har de samme mulighetene som andre til å delta i organiserte tilbud om fysisk aktivitet: Prosjektet ”Økt fysisk aktivitet i psykiatrien” er initiert av Interesseforeningen for Økt fysisk aktivitet i psykiatrien.

 

Prosjektet har strakt seg over flere faser:

1.      En del av arbeidet i prosjektet var å skaffe frem en oversikt over eksisterende tilbud gjennom en kartlegging av alle landets kommuner.

2.      Andre fase i prosjektet var å bygge opp et nettverk av kontakter som dels kan bidra med og motta informasjon og ideer, dels kan fungere som et bindeledd mellom brukergruppen, idretten og behandlingsapparatet innenfor psykiatrien.

3.      Tredje og siste fase i prosjektet skulle være å drive fram kompetanseoppbygging for å skape trygghet og kunnskap i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet for personer med psykiske lidelser.

 

Vi har gjennomført en landsomfattende kartlegging som viser at mange kommuner i Norge har sviktet oppgaven sin i arbeidet med å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet for personer med psykiske lidelser. I alt 147 kommuner og tre bydeler i Oslo har ikke tilbud om fysisk aktivitet. Kartleggingen viser at aktivitetene i vesentlig grad gjennomfØres i regi av kommunene og ikke av frivillige organisasjoner.

 

Vi har videre gjennomført prøveprosjekter i fem kommuner (og en Oslo-bydel) hvor samarbeid mellom kommuner og de frivillige organisasjonene har stått sentralt. Rundt 70 personer har vært i ukentlig aktivitet i løpet av prosjektperioden. Prosjektet viser at når det  gis målrettet stimulering, kan innsatsen i arbeidet heves og fungere tilfredsstillende.

 

Personer med psykiske lidelser har i stor grad større behov for tilrettelegging. Det er derfor viktig å avsette nok ressurser i form av både økonomi, personer og kompetanse.

 

På bakgrunn av erfaringene i prosjektet gir vi følgende anbefalinger:

·        Det offentlige må finansiere dette arbeidet.

·        De frivillige organisasjonene kan organisere aktivitetene.

·        Det må være et samarbeid mellom kommunene og de frivillige organisasjonene for å få til vellykkede tilbud.

Prosjektleder/forsker

Kari Vanebo

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Økt fysisk aktivitet i psykiatrien
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1999: kr 300 000, 2000: kr 300 000, 2001: kr 300 000
Startdato
07.06.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet