Omsorgsansvar i endring

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Hjemmetjenestene har i løpet av de siste årene vært gjenstand for en hel rekke reformer og omstillingstiltak som på ulike måter er ment å både avgrense og tydeliggjøre det offentlige omsorgsansvaret. Det er behov for kunnskap om hvordan skrøpelig eldre blir ivaretatt i kommunene.

Målsetting

Dette prosjektet tar de mest skrøpelige og hjelpeavhengiges perspektiv og reiser spørsmål ved hvordan de ivaretas innenfor den moderniserte hjemmetjenesten og hvordan ulike styringsformer påvirker tjenestetilbudet. Prosjektet har til hensikt å studere nærmere hvordan hjemmetjenesten organiserer og tilrettelegger tilbudet for de mest skrøpelige eldre.

Design, metode, materiale

Observasjonsstudier i tre norske kommuner med ulik organisering. Det daglige arbeidet i kommunens hjemmetjenester blir observert over en toukers periode. Brukere, ansatte, pårørende og politikere intervjues.

Gjennomføring

Alle data er samlet inn og obligatorisk undervisning og fremlegg på internasjonale konferanser er gjennomført. To artikler er under arbeid – den tredje er under planlegging. Sluttrapport leveres nå i 2019 etter 8 års gjennomføring uten publisering og uten at det blir en avhandling.

Resultater

Studien gir brukerperspektiv på nye organiseringsformer og kunnskap om hvordan skrøpelige hjemmeboende forholder seg til sine hjemmetjenesteorganisasjoner.

Samarbeidspartnere

NOVA har vært arbeidsgiver i prosessen, og Mia Vabø har vært hovedveileder. Prosjektet er knyttet til avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og Marit Kirkevold er medveileder. Arbeidsforholdet med Nova ble avsluttet 01.01.2014. Forsøk på å ferdigstille etter dette har ikke lykkes.

Videre planer

Ingen. Resultatene blir antagelig ikke publisert og det blir ingen doktorgrad.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Elisabeth Svärd, i søkerorganisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening, har vært kontaktperson.

Publikasjonsliste

Ingen publikasjoner er hittil sendt til publisering. Prosjektet avsluttes

Sluttrapportsammendrag

Ingen publikasjoner er hittil sendt til publisering. Prosjektet avsluttes

Prosjektleder/forsker

Helene Aksøy

Hovedveileder

Mia Vabø

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Omsorgsansvar i endring
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
NOVA
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
01.03.2011
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet