Omsorgsberedskap

Søknadssammendrag

N.K.S. har mange beredskapsfrivillige over hele landet, 310 av 620 lokalforeninger har beredskapsaktiviteter. Disse har fått mange ulike oppdrag i disse dager, blant annet handle mat og hente medisiner for personer i hjemmeisolering eller karantene. I tillegg står frivillige vakt på teststasjoner, registrerer besøkende på legekontor/helsesenter/sykehjem. Mange er ringevenner, det vil si at de enten på eget initiativ eller på vegne av kommunen følger opp sårbare hjemmeboende på telefon. Det er laget et eget tipsark for hvordan dette kan foregå.

I tillegg er en del igang med å sy munnbind, stellefrakker og smittevernjakker på oppdrag fra egne virksomheter eller kommunehelsetjenesten.

Vi ønsker:
– at enda flere sanitetsforeninger skal komme igang med beredskapsaktiviteter, min. 5 nye kommuner – i løpet av 2020
– at våre beredskapsfrivillige skal få nødvendig bekledning og utstyr, som for eksempel id-kort med nøkkelbånd og T-.skjorter – våren 2020
– å gjøre systemet for ringevenner bedre kjent i organisasjonen, intern kommunikasjon – våren 2020
– å ha regional opplæring, fysisk eller digitalt blant annet for å sikre god informasjon om smittevernrutiner – sannsynligvis høsten 2020.

Vi retter oss mot egne medlemmer og egne lokalforeninger, og disse når vi gjennom allerede etablerte kanaler.

Prosjektet avsluttes 31.12.2020.

Prosjektleder/forsker

May Britt Buhaug

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Omsorgsberedskap
Organisasjon
Norske Kvinners Santitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020