Omsorgsberedskap

Sluttrapportsammendrag

Da vi søkte om prosjektmidler i mars 2020, hadde vi planer om regionale og lokale samlinger. Vi hadde planer sammen med både fylkesledere og fylkesberedskapskontakter. Med bakgrunn i nye smittevernråd og restriksjoner ble det vanskelig å arrangere større opplærings- og motivasjonssamlinger.

Løsningen ble å dele ut aktivitetstilskudd til lokalforeninger som skulle ha lokal opplæring. Aktivitetstilskuddet kunne dekke lokalleie for de som måtte leie større lokaler for å kunne samle medlemmene, i tillegg kunne midlene brukes til smittevernutstyr og servering.

Noen kommuner har hatt svært strenge restriksjoner for besøk på helseinstitusjoner/sykehjem. Noe av dette har vært med god grunn, på grunn av beboere i risikogruppen og mange smittede både blant ansatte og beboere. Likevel måtte Helsedirektoratet gå ut med en oppfordring til alle kommuner om å åpne opp der det er mulig. Og at det måtte svært gode grunner for at kommuner ikke åpner opp for at beboere skulle motta besøk av familie og bekjente.

Til slutt har vi opplevd stor interesse fra flere lokalforeninger. Flere har søkt om oppstartstilskudd høsten 2020, og det er positivt.


Søknadssammendrag

N.K.S. har mange beredskapsfrivillige over hele landet, 310 av 620 lokalforeninger har beredskapsaktiviteter. Disse har fått mange ulike oppdrag i disse dager, blant annet handle mat og hente medisiner for personer i hjemmeisolering eller karantene. I tillegg står frivillige vakt på teststasjoner, registrerer besøkende på legekontor/helsesenter/sykehjem. Mange er ringevenner, det vil si at de enten på eget initiativ eller på vegne av kommunen følger opp sårbare hjemmeboende på telefon. Det er laget et eget tipsark for hvordan dette kan foregå.

I tillegg er en del igang med å sy munnbind, stellefrakker og smittevernjakker på oppdrag fra egne virksomheter eller kommunehelsetjenesten.

Vi ønsker:
– at enda flere sanitetsforeninger skal komme igang med beredskapsaktiviteter, min. 5 nye kommuner – i løpet av 2020
– at våre beredskapsfrivillige skal få nødvendig bekledning og utstyr, som for eksempel id-kort med nøkkelbånd og T-.skjorter – våren 2020
– å gjøre systemet for ringevenner bedre kjent i organisasjonen, intern kommunikasjon – våren 2020
– å ha regional opplæring, fysisk eller digitalt blant annet for å sikre god informasjon om smittevernrutiner – sannsynligvis høsten 2020.

Vi retter oss mot egne medlemmer og egne lokalforeninger, og disse når vi gjennom allerede etablerte kanaler.

Prosjektet avsluttes 31.12.2020.

Prosjektleder

May Britt Buhaug

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Omsorgsberedskap
Organisasjon
Norske Kvinners Santitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020