– Gir unge mulighet til å ta del i meningsfulle aktiviteter over nett

Gjennom prosjektet «Online Treffsted» sikrer Mental Helse Ungdom at unge landet over kan møtes online.

Tilhørighet og samhold i en krevende tid er et viktig mål for prosjektet. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Etter at koronakrisen slo ned i Norge måtte alle Mental Helse Ungdom sine treffsted stenge. Mental Helse Ungdom har lokallag over hele landet, og konsekvensen av å stenge ned har medført at over tusen unge mennesker ikke lenger har hatt et fast og trygt sted å gå til.

Utvikler et online treffsted

– I dette prosjektet skal vi gi lokallagene våre styrkede muligheter til å arrangere aktiviteter online slik at unge i deres nærmiljø fortsatt skal kunne kjenne på tilhørighet og samhold, forteller prosjektsjef Ragnhild Stava.

Dette prosjektet vil gi unge mulighet til å ta del i meningsfulle aktiviteter, selv om det ikke er mulig å møtes ansikt til ansikt slik som før.

Lokallagene oppfordres til å finne gode samarbeid til online-aktiviteter, slik at de eksempelvis kan arrangere alt fra felles spillkveld til digital kompetanseheving innenfor ulike temaer.

Ønsker å forhindre ensomhet

– Vi ønsker at dette prosjektet skal være med på å forhindre ensomhet for en sårbar gruppe unge mennesker, og at det skal inspirere til glede, felleskap og det å kunne se frem til noe og ha noe å glede seg til, forteller Stava.

Mange unge som sliter med eksempelvis angst eller depresjon synes ofte det er vanskelig å gå ut og treffe andre. Å kunne møte folk digitalt kan tilføre et positivt og lett tilgjengelig fast holdepunkt i livets berg- og dalbane.

– Vi håper at lokallagene på denne måten får mange gode erfaringer slik at de kan arrangere flere lokale treffsteder, avslutter Stava.

Dette prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

I takt med utvikling og endring av restriksjoner, i forbindelse med covid-19, så har også prosjektet måttet tilpasses. Dette har medført at vi måtte være fleksible i utformingen av prosjektets tilbud. I starten av prosjektet var det flere som gjennomførte digitale aktiviteter. Flere lokallag var kreative i sitt bruk av forskjellige plattformer. Discord og Zoom var de plattformene som ble mest brukt. Noen lokallag møttes for å spille brettspill over skjerm, noen møttes for å henge, andre møttes for digitale spill og noen arrangerte Quiz over Kahoot og hobbykvelder.

Lokallagene la merke til at det var noe utfordrende til å få medlemmene sine til å møtes digitalt. De fleste medlemmene ønsket å møtes fysisk. Så når restriksjonene løsnet opp i løpet av våren, begynte lokallagene å anpasse aktivitetene etter medlemmenes sine ønsker. Midlene som de mottok fra dette prosjektet gjorde at de kunne holde arrangement og tilby aktiviteter som de ikke hadde hatt mulighet til ellers. Flere måtte finne nye, større, møteplasser for å kunne holde avstand, eller ordne aktiviteter som ikke innebar å være inne.

For å få flere til å søke, og for å motivere lokallagene til aktivitet i utfordrende tider, så måtte vi lage et tiltak som fikk flere til å søke i starten av høsten. Det vi gjorde var å tilby alle lokallag, som søkte midler for å arrangere koronavennlige aktiviteter, gensere med navn og logo. Dette tiltaket fikk flere lokallag til å søke. Noe som i sin tur skapte tilbud for lokallagene sine medlemmer. Et tilbud de ikke ellers ville ha mottatt under pandemien.

Utfallet av prosjektet var at totalt 11 av 16 lokallag søkte midler for å kunne arrangere aktiviteter tilpasset etter covid-19. Rundt 30 aktiviteter, møter og tiltak kunne bli gjennomført. Det har vært en stor variasjon blant aktivitetene og tiltak; Digitale spill og hobbykvelder, arrangement med foredragsholder, leie av lokale for bedre plass, innkjøp av smittevernsutstyr for å kunne ha treffsted, skogsturer og grilling – er noen av aktivitetene som blitt gjennomført.


Søknadssammendrag

Da korona-pandemien traff landet ble mange lavterskel-tilbud og offentlige helsetjenester midlertidig stengt ned og mange unge mistet sine tilbud. Mental Helse Ungdom har 18 lokallag spredt over hele landet og hvert lokallag arrangerer i snitt 5 aktiviteter i måneden. Disse aktivitetene besøkes i snitt av 13 unge mennesker hver.

Gjennom prosjektet «Online Treffsted» sikrer vi at lokallagene i Mental Helse Ungdom kan opprettholde sine tilbud og at unge landet over kan møtes online og oppleve samhold. Alle aktiviteter skal selvsagt i denne perioden være innenfor helsemyndigheters pålegg og anbefalinger om smittevern.

Målet for prosjektet er å gi lokallagene våre styrkede muligheter til å arrangere aktiviteter online slik at unge kan oppleve tilhørighet og ta del i meningsfulle aktiviteter selv om det ikke er mulig å møtes ansikt til ansikt slik som før.

Målgruppen for prosjektet er unge mennesker opp til 31 år som ønsker å delta i online sosiale treffsted i regi av Mental Helse Ungdom.

Tiltaket gjennomføres etter inspirasjon fra Frifond-modellen, hvor lokallag innenfor dette prosjektets rammer kan søke om midler til online sosiale aktiviteter. Tiltakene som igangsettes vil være basert på frivillighet og fokusere på samhold og læring. Eksempler på aktiviteter som kan gjennomføres er spillkvelder eller ulike former for kompetanseheving gjennom å arrangere kurs eller workshops online med temaer som ungdommene opplever som interessante eller som de vil lære mer om. Innenfor rammene av ordningen vil alle tiltak være brukerstyrte.

Gjennom prosjektet håper vi å kunne tilby gode og trygge sosiale arenaer i en periode som for mange oppleves som tyngre og vanskeligere enn før. Det beste som kan skje er at unge mennesker har noe å glede seg til og se frem til gjennom dette prosjektet.

Prosjektleder

Adrian W. K. Tollefsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Online treffsted i Mental Helse Ungdom
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
Kr 180.000
Startdato
22.04.2020