Opplæring av ansatte ved pasienthotell

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Det er ca 30 pasienthotell i Norge, av ulik størrelse. Dit kommer pasienter langveisfra for overnatting før en sykehusinnleggelse, andre pasienter bor på hotellet mens de får behandling på dagtid. I tillegg er det mange pårørende som bor på pasienthotell mens noen i familien er innlagt på sykehus.
Dette betyr at det er mange ulike personer som er innom et pasienthotell, og for personer med astma og allergi kan dette være en utfordring. Det være seg tobakksrøyk ved inngangen, parfyme, dyrehår i klær og eggerøre som damper i spisesalen og manglende tilbud til de med matallergi/intoleranse.

Personer med matallergi eller intoleranse opplever at det er vanskelig å komme til et pasienthotell, fordi det er lite mat de kan spise, eller det er vanskelig å få klarhet i hva de kan spise. Selv om de ringer og gir beskjed på forhånd, er mye uklart når de ankommer hotellet. Maten er ikke merket, og når en spør, er det ingen som vet hva for eksempel brødet inneholder. Dette skyldes manglende kunnskap om matallergi/intoleranse og hva som kan skje hvis en spiser noe en ikke tåler. I tillegg har de ansatte ingen kunnskap om alternative råvarer og hvordan en lager ?mat for alle?. Med riktig opplæring kan dette endres.

Prosjektets målsetting
Et pasienthotell huser alle typer mennesker med ulike sykdommer, og da må det legges til rette slik at alle har mulighet til å oppholde seg der uten å bli syke. De ansatte må få en innføring i astma og allergi, de må vite det grunnleggende om matallergi og intoleranse, kokkene må kunne lage mat uten diverse allergener og hotellet må tilrettelegge med tanke på innemiljø og planter. Alle gjester bør dessuten oppfordres til å ha rene klær når de kommer, være forsiktig med parfyme og ikke røyke ved inngangen. Målet er at personer som er berørt av astma og allergi skal kunne holde seg friske selv om de bor på et pasienthotell. De skal kunne spise trygg mat i et allergivennlig miljø.

Målgruppe
Gjennom dette prosjektet ønsker vi å nå ansatte ved alle landets pasienthotell, alt fra kokker og kjøkkenpersonell, til resepsjonister, renholdspersonale, husøkonomer, vaktmestere m.v.

Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektet er tenkt gjennomført ved at Matskolen og NAAF reiser rundt til landets pasienthotell og gir de ansatte opplæring i astma, allergi, matallergi og intoleranse, råvaretilgang, allergihygiene, inneklima, planter. Det vil bli satt av 1 dag til teori og 1 dag til praktisk matlaging, der man lærer ulike teknikker i forbindelse med bruk av alternative råvarer. Vi ønsker å gjennomføre kursene på hvert enkelt hotell, der kursdeltakerne jobber til vanlig. På den måten får de hjelp til å tilrettelegge sitt eget kjøkken, med tanke på blant annet allergihygiene. Det blir også lagt vekt på at det går an å lage mye mat som allergikere kan spise, og hvis man ikke har noe på menyen, må man ha et alternativ. Vi vil også komme med råd om

generell tilrettelegging for personer med astma og allergi. Her er det viktig å huske at ?det som er bra for en allergiker, er bra for alle?.


Betydning
Prosjektet vil ha stor betydning for personer som er berørt av astma og/eller allergi, og spesielt for de som har matallergi eller intoleranse. Det burde være en selvfølge at en matallergiker skal kunne spise trygg og god mat på et pasienthotell. Prosjektet vil også ha betydning for videre arbeid med kursing av andre hotell og restauranter.

Framdriftsplan
NAAF Sør-Trøndelag søker om et 3-årig prosjekt, der vi håper å nå 25 av 30 pasienthotell. Tanken er at vi kurser 5 hotell det første året, 10 det andre året og 10 i løpet av år 3. Prosjektet starter med å lage kursmateriell og gjøre avtaler med de første hotellene. Når kursmateriellet er ferdig produsert, vil vi starte opplæringen. Et team reiser rundt til de ulike pasienthotellene og gir opplæring. Matskolen sørger for innkjøp av råvarer.

Etter at alle hotellene har fått sine kurs, vil man evaluere prosjektet og sammenfatte resultatene i en rapport. Denne sendes til Stiftelsen Helse og Rehabilitering, NAAF sentralt, Helse Midt-Norge, Helsedirektoratet og den vil også bli tilgjengelig på NAAFs og Matskolens hjemmesider.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Opplæring av ansatte ved pasienthotell ver II.pdf

Prosjektleder/forsker

Gina Evelyn Strøm

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Opplæring av ansatte ved pasienthotell
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2011: kr 414 000, 2012: kr 589 000, 2013: kr 598 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet