Oppsøkende og varmestasjon på gata

Sluttrapportsammendrag

Midlene fra Dam har kommet meget godt med for driften i koronatid. Vi har hatt åpent på utsiden av Vår Frue kirke fra 1.5.20 og ut året. Vi har fyrt i bålpanner, servert mat, hatt kulturelle innslag og aktiviteter, som for eksempel sjakkturneringer. Vi har nådd ulike grupper, innenfor rus, psykiatri, innvandrere, fattige tilreisende og også en del som kommer bortom bare for det sosiale. Vi har lindret mye ensomhet i en vanskelig tid.

Midlene fra Dam har blitt brukt til, innkjøp av utstyr til driften, som bålpanner, krakker, pledd, ved, serveringsutstyr, engangsutstyr til servering, munnbind og antibac. Vi har også fått kjøpt inn anvendelige klær til våre ansatte, både for vind, regn og kulde. I tillegg har vi leid en container til lagring av ved og bålpanner.

Vi har hatt mellom 60 og 100 gjester innom daglig. Vi har hatt åpent i to timer hver dag. Prosjektet har mottatt kr 150000 til mat ved bålet fra Rosenborg ballklubb, samarbeid med Coop. Inntekt etter salg av Rosenborgbrød. Prosjektet har gått over forventning og har lært oss mye nytt om mulighetene som ligger i å ha arbeidet vårt utendørs. Det har vært så vellykket, at vi kanskje fortsetter med deler av driften vår ute også etter «koronatiden».

Vi har fått veldig mye positiv tilbakemelding på at vi har klart å holde varme i bålpannene gjennom hele epidemien. I perioder har vi vært det eneste tilbudet som har servert mat til byens rusmisbrukere, når andre tiltak har måttet stenge ned. Det er vi stolte av.


Søknadssammendrag

Kirkens Bymisjon i Trondheim ønsker å møte behovet for de de mest sårbare gruppene vi har i byen. Vi tilbyr hjelp både innen rus, psykisk helse og ensomhet. I normaltilstand har vi åpent Vår Frue kirke i hverdag og helg fra kl 0900 til kl 2100 på kvelden. Det serveres kaffe og mat i kirka. Vi har arrangement og nærvær for sårbare grupper mennesker. Det er rusmisbrukere, personer med psykiske lidelser, ensomme og personer med økonomiske utfordringer.

Vi viderefører dette arbeidet, men på alternativ måte etter at koronatiltakene ble satt inn. Vi viderefører nærvær og tilstedeværelse, med de begrensninger som gjelder. Vi ønsker å videreføre matservering, så langt dette er mulig. Dette er en sårbar gruppe når det gjelder ernæring, muligheter for samtaler og det å bli sett og ivaretatt. Vi ønsker også å være et omsorgssted, fremme fellesskap og være en møteplass som også observerer individers helse, både innenfor rus og psykiatri. Vi skal gi omsorg, men også observere gjestenes psykiske og fysiske helse og henvise dem videre til andre hjelpeinstanser.

Kirkens Bymisjon ønsker å videreføre muligheten for å oppleve nærvær og ivaretakelse gjennom en kriseperiode, når det ordinære tilbudet stenges ned på grunn av strenge koronaregler.

– Vi går oppsøkende på gata i Trondheim sentrum
– Vi tenner bålpanner på utsiden av Vår Frue kirke, hvor det serveres mat og drikke fra kl 1200 – 1400 alle dager
– Lystenning og musikk inne i kirken fra kl 1400 -1430

Åpningstiden bemannes med 5 ansatte, pluss 2-3 frivillige. Mat og drikke serveres i pappbeger og gitt ut til den enkelte med ivaretakelse av smitterisiko. Her bidrar vi samtidig med viktig smitteinformasjon, til grupper som i liten grad nås med offentlig informasjon. Vi har mellom 60 og 100 besøkende hver dag.

Prosjektleder

Odd Halvor Moen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Oppsøkende og varmestasjon på gata
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
08.04.2020