Oppsøkende og varmestasjon på gata

Søknadssammendrag

Kirkens Bymisjon i Trondheim ønsker å møte behovet for de de mest sårbare gruppene vi har i byen. Vi tilbyr hjelp både innen rus, psykisk helse og ensomhet. I normaltilstand har vi åpent Vår Frue kirke i hverdag og helg fra kl 0900 til kl 2100 på kvelden. Det serveres kaffe og mat i kirka. Vi har arrangement og nærvær for sårbare grupper mennesker. Det er rusmisbrukere, personer med psykiske lidelser, ensomme og personer med økonomiske utfordringer.

Vi viderefører dette arbeidet, men på alternativ måte etter at koronatiltakene ble satt inn. Vi viderefører nærvær og tilstedeværelse, med de begrensninger som gjelder. Vi ønsker å videreføre matservering, så langt dette er mulig. Dette er en sårbar gruppe når det gjelder ernæring, muligheter for samtaler og det å bli sett og ivaretatt. Vi ønsker også å være et omsorgssted, fremme fellesskap og være en møteplass som også observerer individers helse, både innenfor rus og psykiatri. Vi skal gi omsorg, men også observere gjestenes psykiske og fysiske helse og henvise dem videre til andre hjelpeinstanser.

Kirkens Bymisjon ønsker å videreføre muligheten for å oppleve nærvær og ivaretakelse gjennom en kriseperiode, når det ordinære tilbudet stenges ned på grunn av strenge koronaregler.

– Vi går oppsøkende på gata i Trondheim sentrum
– Vi tenner bålpanner på utsiden av Vår Frue kirke, hvor det serveres mat og drikke fra kl 1200 – 1400 alle dager
– Lystenning og musikk inne i kirken fra kl 1400 -1430

Åpningstiden bemannes med 5 ansatte, pluss 2-3 frivillige. Mat og drikke serveres i pappbeger og gitt ut til den enkelte med ivaretakelse av smitterisiko. Her bidrar vi samtidig med viktig smitteinformasjon, til grupper som i liten grad nås med offentlig informasjon. Vi har mellom 60 og 100 besøkende hver dag.

Prosjektleder/forsker

Odd Halvor Moen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Oppsøkende og varmestasjon på gata
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
08.04.2020