Optimistene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1: Bakgrunn for prosjektet: Hvordan velger vi å forholde oss til det unngåelige? Å bli gammel skremmer mange av oss. Vi lever i en tid som idealiserer og dyrker ungdom, og hvor aldring representerer tapte muligheter og forfall. Regissør Gunhild W. Magnor var redd for å bli gammel. Da hun hjemme i Hamar fikk høre om et volleballag bestående av damer i alderen 60-98 ble hun slått i bakken av optimismen og livsgleden de viste. Der vokste tanken frem om å lage en dokumentarfilm om volleyballaget «Optimistene».
2: Prosjektets målsetning: Dokumentarfilmen «Optimistene» er et opplysningstiltak. Målet vårt er å vise den positive påvirkningen fysisk aktivitet kan ha i livet vårt, uavhengig av alder. Inaktivitet er et problem blant både eldre og unge, og vårt håp er at denne filmen vil vise at det aldri er for sent å begynne med fysisk aktivitet. I tillegg er det vel så viktig å vise den enorme påvirkningen fysisk aktivitet har på vår mentale helse. Flere av damene på volleyball-laget «Optimistene» er i den siste fasen av livet, hvor kroppen svikter og venner og familie går bort. Desto viktigere er treningen blitt. Å spille på «Optimistene» er sosialt og er uten tvil med på å gi økt livsglede til spillerne.
Å se dette laget spille, og å høre damenes tanker rundt treningens betydning er inspirerende på flere plan. Trening omtales i media nesten utelukkende i sammenheng med utseende, og det er derfor viktig og verdifullt å kommunisere den grunnleggende årsaken til å fremme fysisk aktivitet, nemlig å ta var på helsa og kroppen, så den fungerer lengst mulig. For det andre gir det et nytt og annerledes bilde av det å bli gammel. Vi tror folk i dagens samfunn trenger å få presentert et mer positivt bilde av det å bli eldre. Media bombarderer oss med artikler som omhandler den fryktede eldrebølgen, dårlig behandlingstilbud på sykehjem, ensomme eldre osv. Dette er viktige temaer, men vi tror det negative fokuset på alderdom, sammen med jaget etter å holde oss unge, har gjort det vanskelig å nyte de ulike fasene i livet. «Optimistene» vil presentere en motsats til dette.
3: Prosjektets målgruppe
Målgruppen er mennesker i alle aldre, og det er viktig å poengtere at dette ikke bare er en dokumentar som søker å inspirere eldre til økt fysisk aktivitet. Det er en viktig film for mennesker i alle aldre. Fokuset er helse og livskvalitet, i motsetning til utseende og ungdomsjag. Flere av våre tidligere filmer er vist på NRK med gode seertall. Et eksempel er dokumentaren «Lykkens Grøde» som fikk over 1 million seere. Vi vil få med oss NRK også på dette prosjektet, og gjennom godt forarbeid oppnå like fantastiske seertall.
4: Prosjektets gjennomføring: Vi har så langt arbeidet med å utvikle prosjektet og lage en 3 minutters pilot. Utviklingsfasen har blitt finansiert av Norsk Filminstitutt og Skofteland Film. Neste fase er å finansiere produksjonen (ref vedlagt finansieringsplan). For å lage en god og engasjerende dokumentarfilm, er det viktig å ha tid nok til å filme de medvirkende. Vi vil derfor følge laget over en 6-8 måneders periode. Etter endt filming, starter etterarbeidet, og også vårt arbeid med distribusjon. Hva vi gjør i denne fasen er av stor betydning, da det i stor grad avgjør hvilken innvirkning filmen kan få. Vi arbeider med dyktige og kompetente fagfolk i alle stadier av produksjonen, og bygger videre på erfaringer fra tidligere produksjoner.
5: Prosjektets betydning: Prosjektet vil inspirere og motivere til økt fysisk aktivitet, og forhåpentligvis endre selvoppfattelsen til mange eldre. Det er viktig å vise eldre at de fortsatt kan være aktive. Vi vil gjerne arbeide sammen med ulike pensjonistforeninger og arrangere fellesvisninger. Håpet er at flere lag som «Optimistene» vil oppstå i kjølevannet av filmen. Fordi vi mener prosjektet er like viktig for yngre, vil vi forsøke å få til samarbeid med skoler, idrettslag og ungdomsklubber. Det vil i tillegg være viktig å jobbe aktivt med markedsføring før filmen vises på tv.
6: Fremdrift
Mar 2011 – Sep 2011 Utvikling
Sep 2011 – Jan 2012 Finansiering/søknader
Feb 2012 – Mars 2012 Forarbeid
Apr 2012 – Nov 2012 Opptaksperiode
Des 2012 – Mars 2013 Etterarbeid, lanseringsplanlegging

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Filmen tok fire år å lage, og ble lansert på filmfestivalen i Haugesund august 2013, hvor den også vant prisen Gledessprederen. Vi lagde også en tv-serie versjon som ble sendt på NRK februar 2014. Gjennomføringen av filmproduksjonen gikk bra, med de utfordringer som vi forventet. Alt har løst seg til det positive og filmen er av svært god kvalitet. Vår metode gikk ut på å lage en positiv film om alderdom og med dette nå ut til mange med vårt budskap. Videre gikk metoden ut på å nå spesielt eldre der de er gjennom samarbeide med flere organisasjoner. Vi jobbet også aktivt opp mot pressen og fikk mye verdifull omtale. Men å INSPIRERE var vår viktigste strategi.

Antall personer i målgruppen

500000

Oppsummering

Filmen lever videre og kan kjøpes på DVD. Også internasjonalt har filmen fått en karriere. Vi har solgt tv-versjonen til mange land og kinofilmen har hatt premiere i Sverige, Danmark, Polen og Frankrike. Nesten hver dag mottar jeg kommentarer om filmen, enten på mail eller på Facebook, om hvor inspirerende den er. På Facebook-siden vår følger vi opp med informasjon om alt som skjer, også om de nye «Optimistene»-lagene som oppstår.

Sluttrapport/artikler (pdf)

OPT sluttrapport_150512.pdf

Prosjektleder/forsker

Hilde Skofteland

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Optimistene
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2012: kr 400 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet