Øve på nærvær – kreativ samskaping med unge i lokalmiljøet

Søknadssammendrag

«Øve på nærvær – kreativ samskaping med unge i lokalmiljøet» har som hovedmål å tilby en trygg og inkluderende mestringsarena for unge voksne i Asker kommune som opplever psykiske helseutfordringer. Prosjektet skal bidra til medborgerskap ved å bygge kunnskap og engasjement rundt hvordan de unge kan delta i samfunnet og hvordan de selv kan påvirke.

Bakgrunnen for prosjektet er verkstedet «Ung og innafor», der unge i Asker kunne dele innsikt i og reflektere sammen rundt utfordringer knyttet til psykisk helse. Et hovedperspektiv herfra var et ønske om flere sosiale og kreative møteplasser for å snakke om og jobbe med egen psykisk helse. Øve på nærvær skal legge til rette for at deltagerne kan formidle sine erfaringer og få kompetanse i å medvirke og samskape i sitt nærmiljø.

Hovedtiltaket i prosjektet er opprettelsen av to arbeidsgrupper som gjennom fasilitert verkstedsaktivitet samarbeider om utviklingen, formidlingen og arrangeringen av interaktive teaterforestillinger på innbyggertorgene. Forestillingene skal iscenesette samfunnsutfordringer som defineres og formidles av deltagerne selv. Verkstedene vil benytte seg av forumteater som metode.

Forumteater er en internasjonalt anerkjent metode for sosial endring der fasilitatorer veileder en gruppe i erfaringsdeling, iscenesettelse og felles opplevelser rundt en sosial problemstilling som deltagerne selv lever med og ønsker positive forandringer rundt. Publikum fasiliteres i dialog med gruppen for å finne frem til handlingsalternativer og gode strategier i møte med de aktuelle utfordringene. Interaksjonene fungerer som en generalprøve på virkeligheten.

Tiltakene deles inn i 6 faser; rekruttering, etablering av arbeidsgrupper, kreative prosesser, turnéforberedelser, turné på innbyggertorg og evaluering.

Prosjektet varer fra juni 2021 – juni 2022. Prosjektet vil gjøre at deltagerne er mindre isolert og har fått positiv erfaring med å bidra i et trygt og meningsfullt fellesskap.

Prosjektet vil være en katalysator for å skape sosiale relasjoner, kontakt med og mellom tilbud i kommunen og styrke de unges medborgerskap.

Prosjektleder/forsker

Eliann Stålem

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Øve på nærvær – kreativ samskaping med unge i lokalmiljøet
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
Kr 400.000
Startdato
26.05.2021