OVE – veien tilbake til arbeidslivet etter hjerneslaget

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

35

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen har samarbeidet om utforming av søknad. Om prosjektet innvilges vil vi videreføre dialogen om innhold og planlegge utvikling av manus. I løpet av 4 kv. 2023 vil manusene presenteres for et brukerpanel rekruttert fra nettverket LHL Hjerneslag Ung som vil gi sine innspill slik at prosjektet er i tråd med slagrammedes og pårørendes behov. Vi vil også ha med fagpersoner i research og som medvirkende som kan kommentere på konkrete situasjoner som skal vises i filmen. Før opptakene vil det utarbeides detaljerte planer for den totale fremdriften og dagsplaner for selve opptakene. Vi tar sikte på å sette av tre dager til opptakene, deretter følger etterarbeid. Såkalte previews vil i nov-23 vises for brukerpanelet, med skjema for tilbakemeldinger og innspill som deretter vil diskuteres i prosjektgruppa. Basert på innspill vil innholdet revideres og suppleres, og filmen vil vises på nytt for brukerpanelet i løpet av 1. kv. 2024. Vi planlegger en større lansering i mai 2024 hvor filmen vises. Her vil vi invitere nøkkelpersoner fra arbeidsliv, slagrammede og pårørende. Dette planlegges som webinar med fokus på deltakelse og mestring i arbeidsliv etter hjerneslag. Etter lanseringen av filmen vil LHL vise filmen på samlinger for slagrammede m.m. mai-nov-24. Filmen vil også markedsføres via våre infokanaler og våre nettverk; til NAV, rehab.institusjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, og på ulike arenaer, bl.a. rehabiliteringskonferanser. Det er utarbeidet detaljert budsjett og fremdriftsplan med milepæler som skal sikre fremdrift og styring. Evaluering og sluttrapportering: 4. kv. 2024. Ansvarlig for prosjektstyring og sluttrapport: Prosjektleder. Ansvarlig for kontakt med brukerpanel og markedsføring/bruk av filmen i og ut fra LHL: Marita L. Bjerke.

Prosjektleder/forsker

Jarle Eskedal

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
OVE – veien tilbake til arbeidslivet etter hjerneslaget
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2023: kr 280 000, 2024: kr 120 000
Startdato
04.09.2023
Sluttdato
30.11.2024
Status
Under gjennomføring