Overgangsalderen i enkel tekst og illustrasjoner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

10

Fremdriftsplan

Forfatterne og ledende forlagsredaktør har i et forprosjekt lagt en plan for kapittelinndeling i boken, rekruttert brukermedvirkere og knyttet en illustratør til prosjektet. Brukermedvirkerne ble rekruttert via prosjektets erfaringskonsulent, og eget nettverk. Tre illustratører ble invitert til en anbudsrunde der de tegnet en dummy med utgangspunkt i en tilsendt tekst. Brukermedvirkerne møtte forfatterne og fikk se alle illustrasjonene. Etter en utvelgelsesprosess valgte de ønsket illustratør på bakgrunn av illustrasjonene. Forfatterne starter skriveprosessen i januar 2023, og planlegger å bruke 4 arbeidsuker hver for å skrive et første utkast til tekster til hele boken. Det planlegges å møte brukermedvirkerne 3-4 ganger i prosjektperioden. Tekstansvarlige vil ha hyppige Teams-møter med illustratør gjennom hele prosjektperioden. Når forfatterne har skrevet et par kapitler og illustrasjonen er ferdig blir brukermedvirkerne invitert til et møte. Da kan også illustratør direkte få høre hva kvinnene eventuelt ønsker av forandringer på illustrasjonene slik at hun kan gjøre ønskede endringer. Når alle kapitler er skrevet og illustrasjonene er godkjent av brukermedvirkerne, sendes utkastet til intern arbeidsgruppe og til professor Siri Vangen på Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning for kvalitetssikring av det faglige innholdet. Dette arbeidet skal være klart til 1. august 2023. Deretter blir boken sendt til språkvask som skal være ferdig før 1. oktober 2023. Målet er at alt arbeidet er ferdig 1. november 2023 slik at boken kan settes av grafisk designer og trykkes på Flisa trykkeri 4.desember 2023.

Prosjektleder/forsker

Lene Kristiansen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Overgangsalderen i enkel tekst og illustrasjoner
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Nasjonalt senter for aldring og helse
Beløp Bevilget
, 2023: kr 375 000
Startdato
09.01.2023
Sluttdato
22.12.2023