På hjul med Astma

I samarbeid med

Søknadssammendrag

På hjul med Astma

Bakgrunn for prosjektet
Astma er en sykdom med økende hyppighet hos barn og tallet har de siste 10 årene mer enn doblet seg.

Over 20 % av norske barn vil ha, eller ha hatt, astma innen fylte 10 år.

Fysisk aktivitet er et viktig behandlingstiltak for personer med astma. Gjennom fysisk aktivitet vil man kunne redusere hyppigheten og antall astmatiske anfall samt symptomer.

En god fysisk form gjør også at barnet står bedre rustet til å møte de dårlige periodene astmatikere møter.

Dette betinger imidlertid at aktivitetene tar hensyn til vedkommendes spesielle utfordringer.

Aktivitet med venner og venners familie er en viktig arena for barn enten det er en tur på stranda eller en skitur i skogen.Barn med astma kan oppleve å bli holdt utenfor fysisk lek og aktiviteter fordi de ikke kan holde samme tempo eller har samme utholdenhet.

Følelsen av å være annerledes og utenfor fellesskapet er sterk og forsterkes ytterligere gjennom erting og regelrett mobbing.

Manglende kunnskap om problemstillingen hos foreldre kan gjøre at det ikke blir gjort nødvendig tilpassning for de aktuelle barna.

Plagene blir forsterket og hindrer barnet fra å delta i en aktivitet som er et viktig ledd i behandlingen av de astmatiske plagene.

I tillegg kan barnet få en følelse av manglende mestring med mistrivsel som mulig konsekvens.Prosjektets målsetning
Å gi astmatiske barn mulighetene til å delta i fysiske aktiviteter på fritiden på linje med friske venner, og på den måten ikke falle utenfor en arena som er viktig for behandling og sosial trivsel.

Prosjektets målgruppe
Barn med astma og foreldre som arrangerer fysisk aktivitet.

Gjennomføring
Prosjektet skal gjennomføres på arenaer hvor det er mulighet til å treffe et stort antall barn og foreldre.

Det er viktig at det er en kobling mellom arenaen og fysisk aktivitet.

For 2013 er et sykkelritt for barn valgt ut som riktig arena.

Rittet har blitt arrangert årlig siden 2005 og har nærmere 20.000 barn som deltakere med ca 40.000 voksne tilskuere.

På de mer enn 50 stedene Tour Kids arrangeres vil NAAF gjennomføre aktiviteter som demonstrerer hva astma er og formidle informasjon om forberedelse og gjennomføring for å minimere plager.

Prosjektets betydning
Prosjektet vil ha en svært viktig betydning for å endre holdningene og kunnskap om fysisk aktivitet og barn med astma.

Barn med astma er i utgangspunktet friske med unntak av en økt konsentrasjon av betennelsesceller i luftveiene.

Med riktig forberedelser og gjennomføring vil astmatiske barn i stor grad kunne være med på de samme aktivitetene som barn uten plager.Framdriftsplan
Måned Aktivitet
Januar Oppstart prosjekt, Inngå avtale med Tour Kids
Februar Utvikle aktiviteter, Utvikle internett
Mars Rekruttere frivillige, Utvikle brosjyre, Utvikle internett
April Trening frivillige, Produsere brosjyre, Testing av internett
Mai Gjennomføre aktivitet, Lansere internett sider
Juni Gjennomføre aktivitet
Juli Gjennomføre aktivitet
August Evaluere aktivitet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for På hjul med astma m vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Mona Louise Marthinussen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
På hjul med Astma
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 820 000, 2014: kr 380 000, 2015: kr 380 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet