På lag med den eldre delen av befolkningen

Søknadssammendrag

Vi starter umiddelbart opp prosjektet med å gi utsatte eldre et aktivitetstilbud i miljøet vårt. Vårt soleklare mål om å gi den eldre delen av befolkningen tilbud om en aktiv hverdag har virkelig kommet i gang. Prosjektleder har allerede innkalt til møter, rammene er lagt, utstyr skal på plass. Vi har stor tro på at vi skal klare å ha et tilbud oppe å gå i løpet av kort tid. Som søknaden beskrev er det svært viktig at vi driver med oppsøkende virksomhet for å rekruttere deltakere. Nøkkelen til måloppnåelse ligger i samarbeidet med Lier kommune. Vårt tilbud skal bli synlig for lokalbefolkningen på en måte som bidrar til at flere blir nysgjerrige på en rask måte.

Prosjektgruppa har vært i sving en god stund. Ideene, tankene og bakgrunnen for prosjektet ligger i sjela til alle i gruppa. Nå går prosjektet over i en utførende fase. I denne fasen er det klare arbeidsoppgaver og målsettinger for alle prosjektmedarbeidere. Vi knytter til oss en eldrekoordinator, i disse dager, som skal sørge for stabilitet og kvalitet i prosjektet. Det er avgjørende for prosjektet å ha riktige mennesker. Sammen med Styret i klubben skal alle sammen få et så godt eierskap til prosjektet at kvaliteten skal bli ekstremt god. For gruppen vi ønsker å lage et tilbud for, er det meget viktig at rammer og tilbud blir gitt med profesjonalitet, trygghet og empati.

Dialog, kommunikasjon og markedsføring skal sikre at prosjektet er i rute med tanke på milepæler og delmåloppnåelse. En drøm er i ferd med og oppfylles. Vi sikrer et solid tilbud for gruppen, samtidig som vi som klubb tar samfunnsansvaret vårt i en ny retning som er nødvendig i et lokalmiljø. Et lokalmiljø basert på varme og raushet.

Prosjektleder/forsker

Morten Hansen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
På lag med den eldre delen av befolkningen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 258.000
Startdato
12.02.2021