På rett spor

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Hidra skole i Flekkefjord har et sykdomsprosjekt hvor 8. klasse elevene arbeider med sykdommer som KOLS, hjerteinfakt og andre livsstilssykdommer. I dialog med læreren har vi utformet et forprosjekt med videreføring av sykdomsprosjektet, hvor ungdommene skal se sammenhengen mellom liv og lære, øke kunnskapen og derigjennom få motivasjon til selv å ta vare på egen helse.
2. Bruke LHLs kompetanse med informasjon fra kronisk syke om sykdom, konsekvenser og forebygging. Elevene i prosjektklassen sprer informasjon videre til resten av sin skole, til venneflokken og også til familien for å påvirke en sunnere livsstil/ kosthold. Prosjektresultatene skal kunne brukes som mal for andre skoler i kommunen. Bevisstgjøringen skal være en motivasjonsfaktor til unge. 3.Prosjektklassen, andre unge og familiene deres er målgruppen. 4. Betydningen av prosjektet er stor, fordi det skal forebygge hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og livsstilssykdommer som øker i utbredelse i Norge. Vi må begynne med de unge, og på flere fronter – for å få frem at alle har et ansvar for egen helse. Ved å gi våre erfaringer på en positiv måte ønsker vi å vise hvilke konsekvenser det kan få med sunn/ usunn livsstil. «Sleng deg på rett spor nå» er prosjektets parole. 5. Oppstart våren 2008 med 8. klassen på Hidra skole; elevantall 6-8. Utvides hvert år i to år med en skoleklasse/ ny skole i Flekkefjord

med elevantall mellom 25-30. Prosjektet omfatter 3 stk. 8-klasser på 3 skoler i år 2010. Skolene skal bygge videre på prosjektet ved at prosjektklassen fremfører resultater og erfaringer fra prosjektet for resten av skolen sin. Tema- og fruktdager kombinert med skolebesøk fra LHL`s representanter (KOLS /lungesyk og hjertesyk). Ekskursjonstur til rehabiliteringsinstitusjon i LHL og aktivitetsdag (vanntrim-dag). Vi vil legge opp prosjektet slik at elevene blir bevisst på egen rolle i å fremme god helse og gode livsvaner for seg og sine venner og familie.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0030.pdf

Sluttrapportsammendrag

Undersøkelser fra Helsedepartementet og andre viser at norske ungdommer ofte har et usunt kosthold og sitter opptil 40 timer i uken foran pc og tv utenom skoletiden. De står i fare for å utvikle livsstilssykdommer i voksen alder pga usunn livsstil. I LHL Flekkefjord diskuterte vi ofte tanker rundt livsstilsykdommer og betydningen som aktivitet og et sunt kosthold har for helsen og trivselen i en hverdag med kronisk sykdom, og også for forebygging av slike.
Dermed startet vi livsstilsprosjektet «På Rett Spor», rettet mot ungdomsskoleelever, for å få de unge til å ta ansvar for egen helse gjennom bevisstgjøring og et positivt fokus på sunn livsstil.
Prosjektet ble gjennomført ved tre forskjellige ungdomsskoler i Flekkefjord kommune, en skole hvert skoleår. Ved hver skole hadde vi en del faste innslag, med fysisk aktivitet og sunt kosthold. Folkehelsekoordinator i kommunen stilte opp på alle skolene, og skolene fikk også besøk av profesjonelle idrettsutøvere. Vi hadde også foredrag om ulike typer kronisk sykdom. Utover det sto hver enkelt skole fritt til å tilpasse fordypning i egne undervisningsopplegg.
Presentasjonene elevene laget viste at de hadde tatt til seg læringen fra prosjektet og fått en sterkere bevissthet hva gjelder ansvar for egen helse gjennom en sunn livsstil. Vi har fått tilbakemeldinger om at elevene i prosjektet har tatt med bedre kost- og aktivitetsvaner hjem og til venneflokken.
Når det gjelder videreføring, er det en skole som har bestemt at prosjektdeltakerne skal lære opp og lede yngre elever. LHL Flekkefjord har sagt seg villig til å besøke skolene hvis det er ønskelig og laget har mottatt midler til et forprosjekt for overføring av prosjektet til fire nabokommuner.

Prosjektleder/forsker

Ruth Kelley

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
På rett spor
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2008: kr 21 000, 2009: kr 35 000, 2010: kr 52 000
Startdato
01.03.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet