På svømmen hver torsdag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Kristiansand Astma og allergiforening har fått en unik mulighet til å benytte seg av varmtvannsbassenget i Kristiansand Svømmehall en time i uka mot en rimelig leie, og foreningen ønsker for 2010 å se hvilken betydning det har for vår målgruppes aktivitetsnivå å kunne tilby en gratis svømmetime til astmatikere/allergikere i Kristiansand området en gang i uka.
Det er vist at svømming er en spesielt god treningsform for astmatikere fordi det styrker lungekapasiteten. Det har de senere årene imidlertid vært diskutert i hvilken grad svømming i klorvann – og da særlig sterkt klorholdige basseng – gir økt risiko for astma. Dette synes derimot bare å gjelde elite svømmere, som ofte har anstrengelsesutløst astma, og ikke hverdagssvømmere. For hverdagssvømmere regnes ukentlig svømming som helseframbringende.

Målsetting
Å tilby astmatikere / allergikere en gratis svømmetime en time i uka, for å bedre målgruppas fysiske helse og livskvalitet.

Målgruppe
Alle astma- /allergiplagede personer i og rundt Kristiansand området som ønsker og har mulighet til å delta på svømming torsdager kl 19-20.Betydning
Kristiansand Astma- og allergiforening ønsker å etablere et lavterskel tilbud som vil engasjere bredt og som vil gjøre det lettere for flere i vår målgruppe å gi fysisk aktivitet et forsøk.

Derfor vil vi tilby alle astma-/allergiplagede i Kristiansand området en gratis svømmetime en kveld i uka. Vi mener dette vil ha en positiv effekt for deltakernes helse, livskvalitet og sosiale nettverk.

Framdriftsplan
Første halvår: markedsføring og gjennomføring av den ukentlige svømmetimen.
Andre halvår: ny markedsføring, gjennomføring av den ukentlige svømmetimen og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0233.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det er vist at svømming er en spesielt god treningsform for astmatikere fordi det styrker lungekapasiteten. Kristiansand Astma og Allergiforening (KAAF) har fått en unik mulighet til å benytte seg av varmtvannsbassenget i Kristiansand Svømmehall, og foreningen ønsket for 2010 å se hvilken betydning det har for vår målgruppes aktivitetsnivå å kunne tilby gratis svømmetimer til astmatikere/allergikere.

Målsetting
KAAF ønsket å tilby gratis bading til astmatikere / allergikere en dag i uka for å bedre målgruppas fysiske helse og livskvalitet. Torsdagssvømmingen vil i tillegg være en fin, sosial aktivitet der folk kan knytte bånd med andre i samme situasjon.

Svømmetreninga begynte i Kristiansand svømmehall torsdag 7. januar og fram til torsdag 24. juni 2010. Sommerferie fram til torsdag 26. august. Deretter fortsatte vi i svømmehallen på Hellemyr skole, siden svømmehallen i Kristiansand ble revet for å bygge nytt. Der holdt vi til fram til torsdag 16. desember 2010. Til disse badetimene har det møtt fram ca 10-15 voksne og 3 barn.

De glade og fornøyde deltagerne i prosjektet har fått mulighet til å trene i støvfritt lokale. Kondisen har steget betraktelig og de har blitt sprekere. Barna har ikke vært forkjølet denne vinteren. Første halvår, mens vi trente i svømmehallen i Kristiansand, samarbeidet vi med Handikappforbundet og Revmatikerforbundet, det var både sosialt, hyggelig og nyttig. Totalt sett kan vi melde om godt fornøyde brukere. For lokalforeningen i Kristiansand har dette betydd mye, vi hadde ikke kunnet tilby dette uten Extra-midlene.

Prosjektleder/forsker

Knut Ivar Bakkland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
På svømmen hver torsdag
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2010: kr 13 000
Startdato
15.01.2010
Sluttdato
30.12.2010
Status
Avsluttet