På tå hev

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Barn som har astma, allergi og eksem møter mange hindringer og utfordringer i det daglige. På grunn av sykdommens art må både barn og foreldre lære seg å ta forholdsregler, og lære å mestre sykdommen og sykdommens konsekvenser. I dette ligger en vanskelig balansegang mellom sikkerhetsbeskyttelse og overbeskyttelse. For å legge forholdene best mulig til rette for familiene kan det settes i gang en rekke tiltak. Disse tiltakene vil gi barnet en friskere hverdag.

2. Prosjektets målsetting
Å gi barn og unge med astma, allergi og eksem en god kroppsopplevelse
?Å gi barn og unge med astma, allergi og eksem glede av musikk, dans og fysisk aktivitet
?Å gi barn og unge en tilrettelagt aktivitet på sykdommens premisser
?Å skape trygghet i fysisk aktivitet
?Gi et konkret tilbud med bevegelse til musikk til utvalgte aldersgrupper
Delmål
?Bevisstgjøre dansepedagoger og ballettskoler i tilgjengelighet for miljøhemmede
?Lære dansepedagoger og ballettskoler at det umulige også er mulig for barn med astma, eksem og allergi

3. Prosjektets målgruppe
?Barn med astma, allergi og eksem i alderen 6-9 år
?Ungdom med astma, allergi og eksem i alderen 12-15 år

4. Prosjektets betydning
Dessverre opplever vi at barn med astma og allergi ofte får et stillesittende liv, de får liten eller ingen fysisk trening og en tyngre kropp med dårlig motorikk. Disse barna finner ikke noe aktivitetstilbud som passer dem, deres kropp og deres sykdom. Disse barna og ungdommene melder seg ikke på ?vanlige? treningstilbud, men de trenger absolutt fysisk aktivitet. Dette prosjektet vil friste barn og unge til glede gjennom bevegelse og dans. Erfaringene vil kunne overføres til andre grupper og ballettskoler.

5. Framdriftsplan
Prosjektet starter i januar 2009 med utlysning og markedsføring av tilbudet.
De to klassene/gruppene vil være startklare i april 2009.
Gruppene vil følge skoleåret, men noe tilbud i sommerferien.
Prosjektet evalueres ved slutten av året.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0212.pdf

Sluttrapportsammendrag

Astma og allergier er skjulte funksjonshemminger som gjør at noen barn og unge ikke deltar i fysiske fritidsaktiviteter på linje med jevnaldrende. Prosjektet ville gi et ballett-tilbud til barn med astma og allergi, som både er fysisk trening og glede ved musikk og samvær. Alderssammensetningen for deltakerne var i utgangspunktet 6- 9 år og 12-15 år. Det viste seg vanskelig å nå frem til de eldste ungdommene/barna og målgruppen ble endret til 4 -10 halvveis i 2009. Ballettskolen og halleier var positive til å legge forholdene til rette for kursene. Opplæring av vaskere utover deres egne kurs har vært vanskelig å få til i praksis. Den yngste gruppen barn har vært lettest å rekruttere. Parallelt med dansetimene fikk foreldrene tilbud om astmakurs 3 kvelder. Dette ble veldig positivt mottatt, da astma ofte gjelder flere i samme familie. Høstens to kurs var populære og ballettskolen og NAAF Region Oslo inngikk avtale om at ballettskolen skal fortsette med denne kurstypen mot at NAAF Region Oslo dekker utgifter til ekstra vask og opplæring av trener og andre etter hvert som det er behov for det.

Prosjektleder/forsker

Ane Heiberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
På tå hev
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 90 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet