Padling uten grenser!

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
a. Leknes padleklubb er en organisasjon som har som formål å fremme padlesport og friluftsliv i sunne former og å gjøre padleaktiviteten tilgjengelig for ungdom, familier og andre grupper som ønsker en unik aktivitet og naturopplevelse.
b. All aktivitet skal ha vekt på sikkerhet og bygge på verdier som fellesskap, helse, friluftsliv og naturopplevelse.
2. Prosjektets målsetting
a. Tilrettelegge padleaktivitet for personer i Vestvågøy som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse til å kunne delta i Leknes Padleklubbs kjerneaktivitet.
b. Funksjonshemmede personer skal sammen med sin familie, venner, støttekontakt, etc. til å kunne utføre en aktivitet kombinert med friluftsliv som gir felles samhold, mestring og opplevelse.
3. Prosjektets målgruppe
a. Målgruppen er funksjonshemmede i Vestvågøy kommune, spesielt barn og ungdom.
4. Beskrivelse av gjennomføring
a. Det er viktig for LPK å jobbe for inkludering i klubbens kjerneaktivitet.
b. Vi vil bruke erfaringer vi har fått ifb med STO-gruppen, Aktiv leir, sommerleir, samt opplæring ifb med kurs og seminarer som tar for seg hvordan man skal fungere som instruktør/veileder.
c. Leknes padleklubb vil med hjelp fra Vestvågøy idrettsråd ha kurs for støttekontakter, familiemedlem, instruktører i LPK og evt. andre interesserte som har lyst å jobbe med funksjonshemmede.
5. Prosjektets betydning
a. Padleaktiviteten vil gjøre at de som deltar opplever mestring, sosialt samvær, opplevelse i friluft, utfordring, helsemessige fordeler, mosjon og en god porsjon humør.
b. Vi får en aktivitet som passer hele familier.
c. Innen folkehelsearbeidet vil klubben også være med på å aktivisere nettverket rundt de som er funksjonshemmede.
d. Padleaktiviteten kan også være et tilbud til ungdommer som ikke føler at de passer inn i andre idrettsgrener eller andre aktiviteter slik som f. eks musikk.
6. Framdriftsplan
januar Innhente anbud på kajakker m/utstyr
1. februar Bestemme leverandør og type kajakker
10. februar Finansiering på plass, midler og egenkapital
15. mars Innkjøp av utstyr
15. mars Sette opp aktivitetsplan for sesongen m/ansv. leder
15. mars Evt. kursing, orientering av ledere
15. mai Padlesesongen ute starter
30. sept.

Evaluering, rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0130.pdf

Sluttrapportsammendrag

Leknes padleklubb (LPK) er en padleklubb som har som formål å fremme padlesport og friluftsliv i sunne former og å gjøre aktivitetene tilgjengelig for ungdom, familier og andre grupper som ønsker en unik aktivitet og naturopplevelse. LPK har siden stiftelsen i 2008 ønsket å gi personer med en funksjonshemming i Vestvågøy et aktivitetstilbud inne padling og friluftsliv. I 2010 begynte LPK et mer målrettet arbeid for å tilegne seg mer erfaring med tilrettelegging og hvilket utstyr som egner seg. I 2012 startet rehabiliteringsprosjekt “Padling uten grenser”. Hensikten med prosjektet var å tilrettelegge for personer i Vestvågøy som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse til å kunne delta i Leknes Padleklubbs kjerneaktivitet sammen med sin familie, venner, støttekontakt, etc.

Prosjektet har vist at ved en enkel administrering fra LPK’s side og i samarbeid med avdelinger som har engasjert støttekontakter, kan man få til aktiviteter som er til stor glede for de som deltar. I og med at vi hele tiden brukte naturen som arena, har vi ikke noen økonomiske utlegg til f. eks hall-leie. De økonomiske utleggene har gått til innkjøp av utstyr for å gjennomføre padleaktiviteten på en sikker måte.

Prosjektet største utfordring var ordningen med støttekontakter. Avdelingene som bruker støttekontakter greide ikke å få disse med på aktivitetene. Dermed har LPK stått alene om å avvikle aktivitetene. Det kan også hende at det ble for ofte og på feil dag. Været i perioden har også bestått av mye regn og vind. De gangen vi allikevel har trosset været, har deltagerne kost seg.

Styret i LPK har bestemt å fortsette med arbeidet for personer med funksjonshemming, men da i en annen form. Vi vil arrangere 3-4 større arrangement i forbindelse med en helg og som varer 1 til 2 dager. Videre vil vi fortsette å ha kontakt med avdelingene som bruker støttekontakter for å gjenoppta aktivitetene slik som vi har planlagt i prosjektet og da med noen justeringer.

Prosjektleder/forsker

Torleif Utnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Padling uten grenser!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 50 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet