Padling uten grenser!

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
a. Leknes padleklubb er en organisasjon som har som formål å fremme padlesport og friluftsliv i sunne former og å gjøre padleaktiviteten tilgjengelig for ungdom, familier og andre grupper som ønsker en unik aktivitet og naturopplevelse.
b. All aktivitet skal ha vekt på sikkerhet og bygge på verdier som fellesskap, helse, friluftsliv og naturopplevelse.
2. Prosjektets målsetting
a. Tilrettelegge padleaktivitet for personer i Vestvågøy som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse til å kunne delta i Leknes Padleklubbs kjerneaktivitet.
b. Funksjonshemmede personer skal sammen med sin familie, venner, støttekontakt, etc. til å kunne utføre en aktivitet kombinert med friluftsliv som gir felles samhold, mestring og opplevelse.
3. Prosjektets målgruppe
a. Målgruppen er funksjonshemmede i Vestvågøy kommune, spesielt barn og ungdom.
4. Beskrivelse av gjennomføring
a. Det er viktig for LPK å jobbe for inkludering i klubbens kjerneaktivitet.
b. Vi vil bruke erfaringer vi har fått ifb med STO-gruppen, Aktiv leir, sommerleir, samt opplæring ifb med kurs og seminarer som tar for seg hvordan man skal fungere som instruktør/veileder.
c. Leknes padleklubb vil med hjelp fra Vestvågøy idrettsråd ha kurs for støttekontakter, familiemedlem, instruktører i LPK og evt. andre interesserte som har lyst å jobbe med funksjonshemmede.
5. Prosjektets betydning
a. Padleaktiviteten vil gjøre at de som deltar opplever mestring, sosialt samvær, opplevelse i friluft, utfordring, helsemessige fordeler, mosjon og en god porsjon humør.
b. Vi får en aktivitet som passer hele familier.
c. Innen folkehelsearbeidet vil klubben også være med på å aktivisere nettverket rundt de som er funksjonshemmede.
d. Padleaktiviteten kan også være et tilbud til ungdommer som ikke føler at de passer inn i andre idrettsgrener eller andre aktiviteter slik som f. eks musikk.
6. Framdriftsplan
januar Innhente anbud på kajakker m/utstyr
1. februar Bestemme leverandør og type kajakker
10. februar Finansiering på plass, midler og egenkapital
15. mars Innkjøp av utstyr
15. mars Sette opp aktivitetsplan for sesongen m/ansv. leder
15. mars Evt. kursing, orientering av ledere
15. mai Padlesesongen ute starter
30. sept.

Evaluering, rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0130.pdf

Prosjektleder/forsker

Torleif Utnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Padling uten grenser!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 50 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet