Pappas hemmelighet, familiens traume

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vilde B Hansen var 20 år da hun fikk vite at faren hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. I denne foredragsturneen vil Vilde og hennes far snakke om hvordan en familie blir berørt av at far i familien har vært utsatt for seksuelle overgrep og ikke har fortalt noen om det. De ønsker å sette fokus på hvordan tausheten rundt seksuelle overgrep påvirker barn som pårørende og løfte frem ulike perspektiv som gjør det særlig vanskelig for menn å fortelle om overgrep. Og ikke minst hvor viktig det er å fortelle om traumer for å kunne bedre livskvaliteten til både utsatte og pårørende.

Målsetting

Få flere overgrepsutsatte (menn) til å fortelle om seksuelle overgrep. Gi barn som pårørende av overgrepsutsatte mer kunnskap om hvor de kan oppsøke hjelp og hvordan de kan ta vare på seg selv som pårørende. Skape økt bevissthet rundt at traumer kan arves videre til neste generasjon.

Målgruppe

De som jobber med barn og møter barn og unge utsatt for seksuelt misbruk, overgrepsutsatte og pårørende til overgrepsutsatte.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Foredragsturneen vil være et samarbeid mellom Vilde, hennes far, ulike organisasjoner og fagpersoner rundt om i landet. Foredraget innledes av hennes far Odd Werner Hansen som forteller sin historie. Han vil fortelle om hvordan skam og mestring har preget ham gjennom hans liv, og om hvordan skammen han kjente på, hindret ham å fortelle sin historie. Dette vil ta cirka 30 minutter. Så vil Vilde fortelle om sin reaksjon da faren fortalte om sin hemmelighet og om prosessen som har fulgt i etterkant. Hun vil snakke om hvordan farens traume har preget henne og resten av familien. Dette vil ta cirka 30 minutter. For å nå målsettingen om å synliggjøre at det finnes god hjelp å få, vil det også være med noen på hvert foredrag fra det lokale hjelpeapparatet – f.eks SMISO, Utsatt Mann, FMSO eller fra Modum bad. Fagpersonen(e) vil formidle informasjon om hvordan man kan få hjelp lokalt. Hvem som inviteres inn, vil variere ut fra hvor foredraget holdes. Til slutt vil det bli åpnet opp for spørsmål fra publikum. Her vil Vilde og hennes far ta seg god tid dersom det er mange spørsmål. De som av ulike grunner ikke har mulighet til fysisk deltagelse på arrangementet kan delta digitalt og stille spørsmålene de måtte ha ved hjelp av chat.

Fremdriftsplan

Foredragsturnéen vil gjennomføres med til sammen 8 foredrag fordelt på de ulike regionene der Redd Barna har kontorer: i nord(Tromsø), region midt(Trondheim), region vest(Bergen), region sør (Kristiansand) og region øst(Oslo). Hvilke byer foredraget vil holdes i, vil planlegges i samarbeid med Redd Barna sine regionkontor. For at flest mulig skal kunne delta, vil arrangementene bli holdt på ettermiddag/kveld på et egnet, leid lokale.

Prosjektleder/forsker

Vilde Bratland Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Pappas hemmelighet, familiens traume
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2021: kr 495 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.03.2022
Status
Under gjennomføring